Scientia Pragensis i na webu ČT24: Věda jako zábava

Přitažlivě, zajímavě, netradičně. Den vědy, do něhož se zapojilo pět pražských vysokých škol, chhtěl 15. listopadu ukázat, že věda nemusí být rozhodně žádná nuda. K přesvědčování přispěl především maratonem přednášek, které se konaly na Vysoké škole ekonomické. Akci s názvem Scientia Pragensis jste mohli sledovat na webu ČT24 v přímém přenosu. Záznam je možné přehrát v tomto článku.

O Dni vědy: Účastníky čekaly přednášky od genetiky přes farmakologii, kvantovou teorii, statistiku, marketing až po historii či teologii. Cílem je ukázat vysoké školy nejen jako vzdělávací instituce, ale i jako výzkumná pracoviště a zároveň přiblížit vědu a vědeckou činnost na pražských univerzitách široké veřejnosti formou přednášek a prezentací konkrétních ukázek aplikace vědy.

Zapojené školy: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), Univerzita Karlova v Praze (UK), Vysoká škola ekonomická (VŠE) a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT).

Záznam přednášek ze Dne vědy (zdroj: ČT24)

Kde a kdy: 15. listopadu 2013, VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

PROGRAM

  • 10:00 - Když království sestoupilo z nebes, aneb jak se rodí stát (prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.; UK)
  • 10:35 - Kdy narostly Janu Husovi vousy? (Mgr. Ota Halama, Ph.D., Th.D.; UK)
  • 11:10 - Léčiva, léky a farmaceutický průmysl - dobro a zlo (prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.; VŠCHT)
  • 11:45 - Nelegální prvky v re:KLAMmě (MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D.; VŠE) - TATO PŘEDNÁŠKA NENÍ SOUČÁSTÍ PŘENOSU
  • 12:20 - Kvantové počítání (prof. Ing. Igor Jex, DrSc.; ČVUT)
  • 12:55 - Jak statistika vidí svět a jak svět nevidí statistiku (prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.; VŠE)
  • 13:30 - Energetika v 21. století i nejvzdálenější budoucnosti (prof. Ing. Martin Libra, CSc.; ČZU)
  • 14:05 - Čím myslíme? (doc. RNDr. Vojtěch Petráček, Ph.D.; ČVUT)
  • 14:40 - Retroviry – zabijáci i pomocníci (doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D.; VŠCHT)
  • 15:15 - Holka, nebo kluk? (prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.; ČZU)

PODROBNĚJŠÍ ANOTACE K JEDNOTLIVÝM PŘEDNÁŠKÁM A INFORMACE O PŘEDNÁŠJÍCÍH NAJDETE NA STRÁNKÁCH PROGRAMU DNE VĚDY.

Na záznam z minulého ročníku se podívejte na následujícím odkazu:

O záznamech dalších přednášek, ale také debat a divadelních představení, jež můžete sledovat na webu ČT24, se více dozvíte níže:

Vydáno pod