Schůzka k transformaci pražských divadel skončila rozpačitě

Praha - Rozpačitě skončilo dnešní setkání členů Divadla Na zábradlí s pražským radním pro kulturu Milanem Richtrem (ODS), na kterém si obě strany chtěly vyjasnit názory na transformaci osmi divadel v metropoli. Zatímco Richter označil své dojmy za velmi dobré, ředitelka divadla Doubravka Svobodová netajila své rozporuplné pocity.

„Je to diskuse - a ta je vždycky plodná. Nemám problémy s názorovými střety, protože to nás může posouvat. Navštěvuji jednotlivá divadla a setkávám se s mnoha názory. Je to dobrá cesta,“ komentoval Richter diskusi, na kterou dorazil s dvacetiminutovým zpožděním. Mezi více než šedesáti účastníky na ní usedli i šéfové dalších scén, kam se radní ještě v průběhu dubna chystá.

„Zúčastnila jsem se už setkání v Divadle pod Palmovkou a mám pocit, že i tam jsem se nedozvěděla žádný relevantní závěr. Názor pana radního vždycky končí tím, že se bude diskutovat. A to je myslím trošku málo na to, že chce, aby transformace byla hotova do konce tohoto roku,“ řekla po schůzce Svobodová.

Shromážděným divadelníkům radní při setkání vysvětlil, že peníze budou dostávat dál, ale z jiného „pytlíčku“ v rámci grantů. „První čtyři roky bude grant přidělen automaticky a peněz dostanete víc,“ uvedl. Nevysvětlil ale, proč Divadlo Archa transformované už dříve dostalo jen 75 procent částky z minulého období, aniž by „systém“ přihlédl k inflaci. Konkrétně má podle Svobodové o pět milionů korun méně.

„Chceme se transformovat, ale nevíme, za jakých podmínek. Nechceme vstupovat do ještě nejasného grantového systému,“ ozval se hlas z pléna. Hodně námitek se týkalo podstatného snížení spolupořadatelství hlavního města a skutečnosti, že na peníze dotující určitou částkou prodané vstupenky „dosáhnou“ teď i soukromé scény, neboť sloučení ziskové a neziskové sféry je novinkou grantového systému. „Je to plošná podpora, schválená zastupitelstvem,“ uvedl radní, když čelil názorům, že dotace na vstupenku jsou nespravedlivé a diskriminují scény s malým počtem sedadel.

Podle Richtra by nic nevyřešilo, kdyby Praha byla spoluzakladatelem nových obecně prospěšných společností, i když po tom divadelníci volají. Stačí, když si město nechá ochrannou známku. „Žádná divadla nezkrachovala,“ argumentoval Richter, ale vzápětí přiznal, že v minulé vlně transformovaný Činoherní klub dostal peníze pozdě. „O nové vlně transformace se budeme bavit ve druhé polovině roku. Ostatně už je schválená,“ dodal.

Transformace se týká Divadla Na zábradlí, Divadla pod Palmovkou, Divadla v Dlouhé, Městských divadel pražských, Studia Ypsilon, Švandova divadla, Hudebního divadla Karlín a Divadla Spejbla a Hurvínka. V majetku města má podle Richtra zůstat Divadlo na Vinohradech a Divadlo Minor.

Před Velikonocemi divadelníky podpořila Asociace profesionálních divadel, jejíž členové sledují záměr představitelů města s obavami. „Principy pokusu o transformaci jsou založeny na chybných předpokladech, že příspěvkové organizace jsou pozůstatky minulého režimu, že takzvaná rovnost přístupu k veřejným zdrojům je jediným nástrojem podpory různých, často velmi odlišných typů divadelní činnosti,“ uvedli ve stanovisku, které získala ČTK. Odmítli v něm klamavé informace o příspěvkových organizacích jako o neekonomických a neefektivně hospodařících institucích.

„Tyto subjekty hospodařící s veřejnými prostředky jsou podřízeny přísné finanční kontrole a nečerpají ekonomické výhody obchodních společností. Přechod na obecně prospěšné společnosti se v zásadě neosvědčil a nový občanský zákoník s tímto typem prozatím ani nepočítá,“ připomíná asociace. Jejími členy je většina profesionálních scén v Česku. Reprezentuje profesionální divadla, která navštěvuje rozhodující většina diváků a která zaměstnávají důležitou většinu divadelních umělců a dalších odborných zaměstnanců ve všech divadelních druzích a žánrech.

Vydáno pod