Rudolf Steiner jako nepřetržitá inspirace

Praha - Centrum současného umění DOX představuje v upravené podobě výstavu Rudolf Steiner a současné umění, která byla od 13. května do 3. října 2010 uvedena v Kunstmuseu Wolfsburg a od 5. února do 22. května 2011 byla k vidění v Kunstmuseu Stuttgart. Výstava si klade za cíl zpřístupnit svět univerzalistických idejí Rudolfa Steinera výběrem jeho kreseb a prostřednictvím tvorby současných umělců, k nimž patří Joseph Beuys, Mario Merz, Karel Malich, Giuseppe Penone, Anish Kapoor, Olafur Eliasson, Tony Cragg, Helmut Federle, Carsten Nicolai, Meris Angioletti, Jan Albers, Manuel Graf a Simon Dybbroe Moller. Expozice potrvá od 16. června do 12. září.

„Výstava poukazuje na důležitost hledání duchovního významu ve světě, jehož ekonomické a ekologické systémy jsou ve stavu permanentního ohrožení. Steinerův univerzalistický pohled na svět nabízí v tomto kontextu významný impuls. Tento projekt s více než 70 exponáty je křižovatkou, na které se střetávají umělci, kteří dosud rozvíjeli své vlastní projekty nezávisle na anthroposofickém kontextu. Výstava tak není přehlídkou uměleckých důsledků Steinerova vlivu, ale naopak umožňuje spatřit a interpretovat tuto výjimečnou osobnost novým způsobem,“ komentoval expozici umělecký ředitel Centra současného umění DOX Jaroslav Anděl.

DOX je organizátorem výstavy Myslet bez konce

Z DOX informuje Barbora Peterová (zdroj: ČT24)

Projekt Myslet bez konce doprovází pražskou verzi výstavy Rudolf Steiner a současné umění. Ukazuje duchovní inspirace v umění prvních desetiletí 20. století na výběru několika umělců působících převážně v Praze a ve Vídni. Někteří z nich byli Rudolfem Steinerem ovlivněni přímo, jiní čerpali inspiraci z podobných myšlenkových zdrojů, ať již to byla theosofie, z níž původně vycházel i Steiner, nebo další esoterické nauky. Rudolf Steiner je na výstavě představen výběrem svých kreseb," doplnil ředitel.

„Nejblíže byla se Steinerovým dílem spjata tvorba manželů Pollakových (Hilde Pollak a Richard Pollak-Karlín), kteří působili v desátých letech v centru antroposofického hnutí ve švýcarském Dornachu, odkud se na začátku 20. let vrátili do Prahy. Mezi dalšími autory jsou na výstavě mimo jiné zastoupeni rakouští a čeští umělci Erich Mallina, Leopold Wolfgang Rochowanski, Leopold Stolba, Antonín Josef Trčka, Karel Novák, Josef Váchal, Alois Bílek. Expozice obsahuje vedle dobových dokumentů, jako jsou publikace a zápisníky Rudolfa Steinera, i partitury průkopníka čtvrttónové hudby Aloise Háby,“ uzavřel Jaroslav Anděl.

Rudolf Steiner

je považován za jednoho z nejvlivnějších a zároveň nejkontroverznějších myslitelů 20. století. Byl filosofem, architektem, sociologem, humanistou, vizionářem a zakladatelem anthroposofie - duchovní vědy, která se snaží spojovat poznatky moderní vědy s otázkami duchovního světa. Svou činností zasáhl do celé řady oborů od filosofie přes pedagogiku a medicínu až po zemědělství. Mezi jeho nejznámější počiny patří založení sítě waldorfských škol.

V rámci své přednáškové činnosti pobýval Rudolf Steiner v rozmezí let 1906 – 1924 několikrát i v Praze a vysoce oceňoval mystickou atmosféru tohoto města. Řadě památek, jako například Svatováclavské kapli nebo orloji na Staroměstské radnici, přisuzoval hluboký duchovní význam. Na jeho pražské přednášky zavítali mimo jiné i Albert Einstein nebo spisovatel Max Brod. V Praze se také setkal s Franzem Kafkou. Filosofie Rudolfa Steinera inspirovala významné umělecké osobnosti, jako byl Vasilij Kandinskij, Piet Mondrian nebo Joseph Beuys.

  • Z výstavy Rudolf Steiner a současné umění autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2640/263954.jpg
  • Z výstavy Rudolf Steiner a současné umění autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2640/263951.jpg
  • Z výstavy Rudolf Steiner a současné umění autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2640/263952.jpg