Rozvoj knihoven je schválen, alespoň na papíře

Praha – Vláda na dnešním zasedání schválila koncepci rozvoje knihoven do roku 2015. Prioritou je najít finanční prostředky na zavádění a zlepšování internetu v knihovnách. Na tiskové konferenci to řekla ministryně kultury Alena Hanáková. Záležitosti kolem internetu v knihovnách by podle Hanákové měly být pod ministerstvem kultury. Dodala, že v budoucích letech bude záviset na možnostech státu, jaký bude mít prostor k podpoře těchto aktivit. Letos by na to mělo být vyčleněno 25 milionů korun.

V dnes schválené koncepci se vláda přihlásila k tomu, aby v budoucnu tuzemské veřejné knihovny poskytovaly kvalitní a pohotové služby čtyřiadvacet hodin denně a sedm dní v týdnu. K tomu by měly napomoci moderní informační technologie, digitalizace knihovních fondů a nepřetržitý přístup k internetu. Knihovny by se měly stát příjemným a neutrálním místem pro studium, trávení volného času i setkávání všech generací.

Knihovny by měly využívat všechny informační a komunikační technologie, které mohou zlepšit služby tak, aby kdokoliv nezávisle na tom, kde žije, měl k dispozici prostřednictvím své knihovny přístup ke všem informacím a službám, jež systém knihoven ČR nabízí. Přidanou hodnotou má být možnost získávat informace a dokumenty on-line nezávisle na místě jejich uložení. Koncepce směřuje k tomu, aby se v populaci zvyšoval podíl těch, kteří aktivně využívají služby knihoven. 

Rozvoj knihoven - Studio 6 (zdroj: ČT24)

„Je to materiál navazující na předchozí koncepční materiály Ministerstva kultury, který má za cíl obyvatelům ČR zkvalitnit služby veřejných knihoven. Týká se tedy všech knihoven napříč republikou, bez ohledu na jejich zřizovatele. Rozvoj knihoven v tomto materiálu je koncipován v šesti základních oblastech,“ upřesnila v rozhovoru pro ČT24 Blanka Skučková z Ministerstva kultury, která dále informovala o tom, že tolik diskutované rušení některých knihoven jde mimo kompetenci Ministerstva, věc je zcela v rukách zřizovatelů a provozovatelů knihoven.

Problémovým bodem koncepce je ale její financování. Se sníženým rozpočtem bojovalo vloni více než 40 procent knihoven provozovaných obcemi a kraji. Více než třetina jich omezila akviziční činnost, což snížilo atraktivitu fondů a rozsah nabídky služeb.

V České republice funguje více než 6000 knihoven, jejichž služby využívá asi 40 procent dospělé populace a většina dětí a mládeže. Ročně svým uživatelům poskytnou více než 72 milionů výpůjček knih a dalších dokumentů. Do knihoven přijde ročně více než 22 milionů návštěvníků. Nejméně stejný počet návštěvníků využívá i elektronické služby knihoven v podobě různých databází a digitálních knihoven.