Reportéři ČT: Posvěcený prodej děl s falešnými podpisy

Pořad Reportéři ČT se opět vrátil ke kauze kolem falešných podpisů na dílech, které prodává Galerie U Rudolfa, jejíž majitelem je herec Rudolf Hrušínský. Grafiky do galerie dodává Vilém Stránský, který provozuje velkou internetovou galerii ArtBohemia. Reportérka Jana Neumannová v rámci první reportáže po internetu nakoupila obraz s podpisem Toyen, a jak jí potvrdil expert na staré tisky a grafiky Vilém Trmal, jednalo se o odstřiženou knižní obálku, doplněnou o podpis autorky, tedy jednoznačný podvod. V obchodě Rudolfa Hrušínského se takovýchto dotvořených, a tudíž o hodně dražších děl prodávají desítky. Majitel však tvrdí, že vše je v pořádku, neboť policie pravost děl po odvysílání první reportáže prověřovala. Nic pochybného prý nenalezla.

„Na základě vaší reportáže přijela policie, zkontrolovala a prověřila v přítomnosti soudního znalce všechny obrazy, včetně těch, které jste označila za falsa. Výsledek byl ten, že dle jejich rozhodnutí jsou všechny obrazy v pořádku. Takže, jestli máte pocit, že jste natočila dobrou reportáž, tak já myslím, že ne,“ zhodnotil práci reportérky Rudolf Hrušínský.

Obrazy prohlédl soudní znalec Jan Cihla. O sporných podpisech autorů, konkrétně Toyen, znalec napsal: „Signatura byla součástí rozmnožovacího technologického procesu.“ To by tedy znamenalo, že Toyen nakreslila kresbu, podepsala ji a vše se pak tisklo i s podpisem. Ovšem už při pouhém pohledu je zřejmé, že s podpisem není něco v pořádku, vypadá, jako by byl napsán tužkou. Policie ČR ale případ odložila na základě znaleckého posudku, který tvrdí, že podpisy jsou tištěné. Jednoduchý důkaz toho, že se jedná o podpis tužkou, totiž jeho vygumování, policie odmítla s tím, že by byl zničen důkaz pro další vyšetřování, které prý pokračuje v Praze.

Reportéři ČT (zdroj: ČT24)

Prošetřuje se podnikání Viléma Stránského, majitele internetové galerie ArtBohemia, která kromě jiného sporná díla do Galerie U Rudolfa dodává. Internetová galerie Viléma Stránského nabízí díla i jiných autorů, třeba Kamila Lhotáka, Oty Janečka či Josefa Lady. U všech třech jmenovaných byla pravost podpisů zpochybněna. Například syn Oty Janečka uvedl, že by jeho otec nikdy neumístil podpis do barevného pole obrazu, jak tomu bylo na galerií nabízeném díle. Také vnuk Josefa Lady se vůči praktikám pana Stránského silně ohrazuje, ale dosud marně.

O peníze jde v prvé řadě  

Bez podpisu stojí grafika pár stovek. S podpisem však už tisíce. Pan Vilém Stránský se k záležitosti odmítl vyjádřit. Vytrhané ilustrace z knih s podpisem i bez něj prodává dál - jako jednotlivé grafické listy. Opravdu se můžeme jen, spolu s vnukem Josefa Lady, pouze velice podivovat?