Recenze: Stanislav Kolíbal / Kresby v ploše a prostoru

O Stanislavu Kolíbalovi je snad zbytečné psát - unikátní, dalo by se říci až tvrdohlavě se vyvíjející dílo této dnes již bezesporu přední, takřka klasické osobnosti českého současného výtvarného umění, pohybující se na pomezí kresby a sochy, je všeobecně známé a obdivované. Co je však výjimečně důležité a dá se bez nadsázky říci dokonalé, je Kolíbalova prezentace v plzeňské městské galerii, vzorně vedené Václavem Malinou. Dá se vzkázat všem kolíbalovcům, že existuje řada příčin, aby tuto výstavu navštívili, protože se podařilo připravit v podstatě výstavní klenot.

Důvodů je řada – přízemní velmi světlé prostory, mimo jiné upravené autorovým synem, architektem Pavlem Kolíbalem, jsou logicky věnovány Kolíbalovým kresbám. Jsou tu vystaveny v širokém časovém záběru od Bílých kreseb datovaných od počátku roku 1968 do roku 1976, následované sérií Fikce a iluze po kresby Berlínské z roku 1988 a následná Geometrická cvičení. Prostor přízemí jako by byl předurčen pro tuto prezentaci, samozřejmě Kolíbalovými pracemi dokonale naplněnou, strohou a přitom vzrušivě vypovídající o klíčových obdobích autorovy tvorby. 

Výběr, na kterém autor významně spolupracoval, dokonale vypovídá o směrování, koncentraci, řešení, překvapuje i pracemi ze současnosti. Tento výstavnický klenot je dovršen významnou expozicí autorových objektů v historickém sklepení, kde dochází k další výjimečné interakci s opět extrémně domyšlenou prezentací, která vlastně přesahuje svojí tlumenou kvalitou všechny poslední dosavadní autorovy výstavy.

Klasické středověké sklepy, rozumné rozměry prostor, dokonalé osvětlení, intimita, dávají vyniknout i dalším, častokrát skrytým hodnotám, které si zde návštěvník může vychutnat. Navíc vnitřní návaznost zejména finální části sklepní expozice je výjimečná, dalo by se říci až posvátná. To je také fenomén, kterému se návštěvník neubrání.

Celá, poměrně rozsáhlá, svým způsobem výběrově retrospektivní výstava vzbuzuje pocit úcty. K autorovi, jeho výjimečné pevnosti a síle, ke kurátorům, za jejich zvládnutí zadaného úkolu i k samotné galerii, která si touto exhibicí opět vysloužila v Čechách ne vždy běžně udělitelných pět hvězdiček.

kde: Galerie města Plzně, náměstí Republiky 40; kdy: otevřeno úterý-neděle 10-12, 13-18 hodin.

  • Stanislav Kolíbal / Kresby v ploše a prostoru zdroj: Galerie města Plzně http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1972/197110.jpg
  • Stanislav Kolíbal / Kresby v ploše a prostoru zdroj: Galerie města Plzně http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1972/197108.jpg
  • Stanislav Kolíbal / Kresby v ploše a prostoru zdroj: Galerie města Plzně http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1972/197105.jpg
  • Stanislav Kolíbal / Kresby v ploše a prostoru zdroj: Galerie města Plzně http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1972/197107.jpg
  • Stanislav Kolíbal / Kresby v ploše a prostoru zdroj: Galerie města Plzně http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1972/197111.jpg
Vydáno pod