Recenze: Slunce musí být šťastné. S Bergem je pozdravila Soňa Červená

Se školním rokem začíná hudební sezona. Po letní přestávce zájemce o soudobou vážnou hudbu znovu potěšil orchestr BERG. V holešovickém sále Domovina provedl pod taktovkou svého dirigenta Petera Vrábela skladbu Joga pro Guru, orchestr a jogíny, kterou si objednal od skladatele Tomáše Reindla. Hudbu svým strhujícím přednesem ozdobila uhrančivá Soňa Červená a jedenáct dívek cvičících známý pozdrav slunci.

V první části večera zazněla nejprve skladba Voyage into the Golden Screen dánského skladatele Pera Norgarda. Autor v její první části experimentuje se dvěma harmonickými spektry, která jsou od sebe vzdálena pouhý čtvrttón. To s sebou pochopitelně nese tonální zmatek, v němž se posluchač musí sám zorientovat. Připomínat může třeba jakýsi blížící se a vzdalující se bzučící smyčcový roj, zároveň ale kus nepostrádá narativní klenutost. Výsledek je velmi atmosférický, skoro až mystický.

Ještě lépe vyzněla druhá část, v níž Norgard využívá nekonečných řad. „Všechny nástroje hrají stejnou melodii, začínají od stejné noty, ale každý se pohybuje vlastním tempem,“ vysvětlil sám skladatel. Vzhledem k tomu, že melodie vychází z principu celočíselné posloupnosti, do sebe na krátké okamžiky vzájemně zapadají, aby se opět rozešly. Dirigent Peter Vrábel tyto momenty patřičně zdůraznil a docílil tak krásných barev, intenzivních i prchavých, jimiž zvuk orchestru periodicky ožíval.

Orchestr BERG
Zdroj: Karel Šuster/Orchestr BERG

Další skladbu na programu, Sinuous Voices, napsal Ondřej Adámek inspirován lidským hlasem a dechem ve skupinové recitaci. Materiálem jsou mu modlitby vesnických stařen, které nástroje vcelku věrně napodobují, či nahrávka staré ženy z Nové Kaledonie, která zpívá ukolébavku. Tu však posluchač brzy ztratí ze zřetele pro divoké rytmické výbuchy, kontrastující k meditativnějšímu charakteru předchozí minimalisticko-protospektralistické skladby.

Guru Červená

Po přestávce BERG premiéroval skladbu Joga. Skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Reindl, který se věnuje východním hudebním tradicím a při premiérovém provedení sám účinkoval jako interpret, ji složil na objednávku orchestru a na míru pro Soňu Červenou. Určil jí roli Guru, který do stylově eklektické hudby s živou elektronikou, beat-boxem i alikvótním zpěvem přednáší text objasňující myšlenkový kontext nauky, jejž západní civilizace adoptovala redukcí na tělesné prostocviky.

Červená svým kovovým hlasem a strhujícím přednesem naštěstí nepronáší „pravdy o kosmické energii“, které z úst vyznavačů „východní filosofie“ mnohdy kanou. Poznatky o lidské tělesnosti a mysli jsou představeny nenásilně, chytře. Ostatně, dokladem dobrého vkusu a intelektuální úrovně je i František Drtikol, kterého Reindl ve skladbě nechá promluvit.

Orchestr BERG hraje skladbu Joga
Zdroj: Karel Šuster/Orchestr BERG
Jogínky při skladbě Joga Tomáše Reindla
Zdroj: Karel Šuster/Orchestr BERG

Krom legendární operní divy, která text ovládla zpaměti, ve „svérázném scénickém melodramu“, jak byla Reindlova skladba v programu popsána, účinkovalo také jedenáct jogínek před pódiem i na něm, které podle pokynů Červené ve stupňujícím se tempu prováděly známé cvičení Súrja Namaskár čili pozdrav slunci.

Až se člověk musel s radostí usmát, jak neobvyklou kombinaci, která nicméně dává smysl, Tomáš Reindl vymyslel. Z večera sálala tvůrčí svoboda, jež je pro orchestr BERG a jeho projekty tak typická. Nemluvě o tom, jak je důležité, že na tuzemské scéně existuje soubor věnující se soudobé hudbě, který pravidelně dává příležitost mladým hudebním skladatelům představit se širší veřejnosti. A že BERGu svůj cenný čas věnuje jednadevadesátiletá Soňa Červená, je vrcholně obdivuhodné.