Recenze: Nic na odiv…?

Otázku má v názvu výstava, která právě probíhá v pražské středověké Kateřinské zahradě. Mám však poznámku - jak to, "nic na odiv"? Vystavující, studenti a pedagogové Akademie výtvarných umění v Praze a Ostravské univerzity, pokládají za normální, že vystavují na tak neuvěřitelně tvarovaném a vzrušujícím místě, které přes svoji velkolepost a rozsáhlost nabízí naprosto rozdílná prostředí, dynamiku vlnícího se parku a současně intimitu masově nepříliš známého prostoru? Naopak, měli by pokleknout a děkovat za to, že Praha pomalu a jistě získává postupně nádherný sochařský park, jaký ji mohou jiná místa a města opravdu závidět.

Víme sice, že někteří z vystavujících se setkali s místní cenzurou a jejich díla, dospělá a výtvarně zralá a navíc již na řadě míst prezentovaná, zde byla „nepovolená“. Na druhé straně uniklo pořadatelům, že se vloudila díla nečekaná a necitovaná, stejně odvážná a bojující. To vše se může stát v lesoparku uprostřed města…

Nic na odiv…?

Kateřinská zahrada, Praha 2, vchod z ulic Viničná a Ke Karlovu

Vstup zdarma

Otevřeno do 31. 10.

Vidíme zde další ze sochařských výstav, kde tentokrát vystavují nejen studenti, jak jsme zde již v loňském roce měli čest zhlédnout, ale je nám předložen průřez tvorby několika generací, navíc i vedoucích pedagogů a uměleckých osobností takového formátu, jako jsou Hugo Demartini, Jindřich Zeithamml a Mário Kotrba.

Výběr prací celkem 41 vystavujících, instalovaný po celé ploše spodní zahrady od parkoviště aut po protiatomové kryty, je zde podřízen ústřední myšlence - pokusit se ilustrovat vztah učitel-žák, jeho složitý vývoj nejen po dobu studia, ale zejména v době počínající zcela svobodné existence a tvorby, kdy se mladý umělec vydává na vlastní cestu, v době vytváření vlastního stylu, vlastního měnícího se postoje k zárodečnému vztahu k pedagogovi, prostředí školy i ochrannému obalu spolužáků. Připomínám ještě, že jedním z výrazných, ale bohužel už nepřítomných pedagogů zde v zastoupení svých studentů je i Karel Nepraš, a to i ve viditelné ilustraci výše řečeného.

Výrazným, možná překvapujícím rysem, který by paradoxně mohl konvenovat tradičnějšímu publiku, které sem ovšem patrně cestu nenajde, je vítězství tradičních sochařských materiálů, tvarovaných často takřka rutinním způsobem. I když takováto díla formálně převažují a dodávají výstavě určitou formu ušlechtilosti a až klasické důstojnosti, neposouvá její charakter nijak vzad.

Celý komplex působí velmi vtipně, moderně a současně, zdravě provokuje, často pracuje s ironií a nadsázkou a v každém případě s překvapením. Díla na nás čekají podobně jako přírodní lesní artefakty na očekávaných mýtinách či na nás doslova vybafnou v křovinatých porostech. Dramatickou atmosféru dodává výstavě restaurovaný kostel sv. Kateřiny se svojí šikmou věží v dolním cípu spodní zahrady a stěna psychiatrické léčebny, dělící výstavní část svojí razantní nesmlouvavostí i poklopy atomových krytů, zamaskované hustými jehličňany. Spodní vchod do zahrady se zavírá v 19 hodin hodin, jinak je možno prožít v areálu krásné stmívání.

O jednotlivých dílech se zde rozepisovat nemůžu, tak alespoń příjmení  vystavujících:  Zeithamml - Demartini - Kotrba - Buček - Koléšek - Míča - Lipavský - Hošek - Immrová - Míšek - Kobr - Žáčok - Bébarová - Humlová - Turner - Nahorniak - Fojtíková - Korečková - Čadová - Pospíšil/Pospa - Přáda - Fekar - Macko - Kortánková - Tolar - Resslová - Šilhan - Vaňková - Maupicová - Kociaánová - Poubová - Svátek - Kačerová - Stibral - Šimíček - Kárníková - Píštělková - Kleinhamplová - Lipavský - Kovářík - Saletová - Mikesková - Krčál - Hladíková.

Tak to je na celé krásné podzimní odpoledne; a pamatujte si: jsou anebo určitě budou to významná jména.

  • Dílo Jakuba Lipavského na výstavě v Kateřinské zahradě autor: ČT24, zdroj: Josef Vomáčka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/379/37873.jpg
  • Dílo Huga Demartiniho bna výstavě v Kateřinské zahradě zdroj: Josef Vomáčka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/379/37866.jpg
  • Dílo Jany Bébarové na výstavě v Kateřinské zahradě autor: ČT24, zdroj: Josef Vomáčka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/379/37865.jpg
  • Nic na odiv…? autor: ČT24, zdroj: Josef Vomáčka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/379/37874.jpg
  • Nic na odiv…? autor: ČT24, zdroj: Josef Vomáčka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/379/37870.jpg