Recenze: Markéta Hlinovská - Podzemí

Jsou autoři, ke kterým po nějakém čase a zejména při delším sledování, pojmete důvěru a bez problémů se těšíte na každé další jejich dílo, v některých případech pak na každé další tvůrčí období. Bezesporu mezi ně patří i autorka, o které dnes hovoříme. Markéta Hlinovská (1978, Praha) dokončila v roce 2008 studia na AVU v Praze, vzdělávala se také na dvou čtyřměsíčních stážích na École Supérieure Des Beaux Arts ve francouzském Dijonu. Zaujala celou řadou svých prací, které reportážně zaznamenávaly nejbližší autorčino okolí.

Její byty, které si srolované převážela pro výstavní prezentace, nepostrádaly humor i nadhled. Kuchyně v měřítku 1:1, absurdní tištěné či obtiskované sestavy domácích pracovních nástrojů, kbelíků, štaflí, pyramidy talířů zdobily nejednu výstavní síň a uspěly i na velkých přehlídkách (Intercity v Praze a Berlíně).

Výstava Podzemí dokládá autočin další vývoj, opouštíme kuchyně před úklidem i po něm a noříme se do říše zvířat i do světů typického absurdního humoru. Markéta si sama klade léčky, které mistrovskou dokonalostí zvládá, a koketně pomrkává, jako by pyšně zvěstovala - to koukáte, co?

Ale ono je na co. Markéta používá kombinaci zajímavých grafických i jiných technik, řeže mistrně jako laserové dělo do černé pevné plastové fólie, pohrává si s prostorem i nejrůznějším materiálem. Její řezby, neuvěřitelné pseudošablony, takřka neponechají čas a prostor na vnímání předkládaných námětů a zobrazovaných dějů. Kouzelný návrat vystřihovánek, tak populárních před zrodem fotografie, hurónsky ohluší a pobaví. Málokdy se člověku chce popřát pevnou ruku, avšak také Ateliérová cena a zejména Cena rektora AVU známkují oprávněně.

Markéta Hlinovská se odpoutala, svobodně přechází mezi nejrůznějším skupenstvím technik, nápadů, provokací… Nerespektuje nic z ustáleného, berličkami obehnaného světa běžného výtvarného vidění a zpracování. Přitom se na této výstavě paradoxně představuje jako vypravěčka příběhů, možných i snových. Jsme s ní mezi kočkami, pohybujeme se v jakémsi schematickém podzemí, nutí nás prožívat spolu s ní ta nejpodivnější putování… Možná i její dokonalé zpracování zvolenými technikami nepřipouští pochybnosti, které vám víří chvílemi hlavou. I proti vlastní vůli to prostě nejde.

Dá se ještě podotknout, že autorka, vystavující a tvořící v obdivuhodném tempu, překvapí každým svým přerozením. Pozor na Hlinovskou!! Vždy budete odměněni, prostě je to jméno, jak jsem předeslal, jehož sledování se vyplácí.

  • Markéta  Hlinovská - Podzemí, 3. 7. - 31. 9, výkladní nárožní skříň Vernon Projekt, Heřmanova 12, Praha 7