Raymond Moody: Život po životě je naděje

Praha - Autor knihy Život po životě, která byla počátkem 90. let bestsellerem i v Česku, americký filozof a psychiatr Raymond Moody přijel do Prahy. Moody v knize Život po životě seznámil čtenáře s výsledky svého výzkumu na téma: co člověka čeká po smrti. Shrnul vzpomínky lidí, kteří přežili klinickou smrt, a zjistil, že vjemy při umírání jsou u různých lidí podobné. Dokonce prý je podobnost tak velká, že lze specifikovat několik samostatných znaků, s nimiž se setkala většina lidí, kteří stáli na prahu smrti. Právě tato kniha, kterou napsal v 70. letech, byla první vědeckou prací o výzkumech jevů mezi životem a smrtí. Její závěry jsou ale dodnes pro část odborné veřejnosti naprosto nepřijatelné. Moody dodnes napsal 11 knih, pořádá i vlastní přednášková turné. V rámci jednoho z nich navštívil už v roce 1991 Československo, nyní tedy přijíždí podruhé. Raymond Moody přijal pozvání ČT24 do pořadu Události, komentáře.

Co nás čeká po smrti - otázka, kterou si položil snad každý z nás. Lékař Raymond Moody se pokusil dát na ní odpověď - analyzoval vzpomínky lidí, kteří prošli klinickou smrtí, a došel k závěru, že jejich vjemy jsou velmi podobné a nejsou to halucinace. Pocity harmonie, cesta tunelem, opouštění vlastního těla a setkání se s dříve zemřelými přáteli. Zážitky srovnával s popisem umírání i posmrtného života tak, jak o nich píše například Bible a Tibetská kniha mrtvých. A opět, jak uvádí, našel myšlenky, které se shodují. Došel k názoru, že když člověk umírá, přechází pouze z jednoho stavu do druhého.

Martin Jarolímek, psychiatr

„Je mnoho věcí mezi nebem a zemí, které vysvětlit nelze a ani medicína na ně nestačí, ani psychiatrii to neovlivnilo nijak, protože to je něco tak neuchopitelného…“

Raymond Moody hostem Událostí, komentářů (zdroj: ČT24)

Kniha Život po životě se stala čtenářským bestsellerem, dodnes se jí podle nakladatele prodalo 13 milionů výtisků a byla přeložena do 30 jazyků. Inspirovala prý také řadu vědců k hlubšímu studiu thanatologie, disciplíny zabývající se příčinami a jevy provázejícími smrt. Moody je dnes vůdčí autoritou ve výzkumu fenoménu, který pojmenoval zážitek blízkosti smrti (Near death experience - NDE).

Moody: Je naděje…

„Myslím, že naděje je klíčové slovo. Lidé by si měli uvědomit, že vědecký výzkum není ještě na takové úrovni, abychom exaktně dokázali odpovědět na otázku života po životě. Je to nejdůležitější otázka naší existence, ale stále to nelze vědecky doložit. Můj názor je, že existují další racionální metody, konceptuální metody, které nás v hledání odpovědi na tuto důležitou otázku posunou dál. Lidé se obracejí k otázkám smrtelnosti a zážitky lidí, kteří se v její blízkosti ocitli, nám sice neposkytují konkrétní důkazy, nicméně představují něco, k čemu se lidé mohou obrátit. Myslím, že jsme ztratili kontakt se svými kořeny,“ řekl kromě jiného Raymond Moody.

Čeští čtenáři mají aktuálně k dispozici sedm titulů Raymonda Moodyho od několika nakladatelů. Knižní klub, který je součástí Euromedia Group, vydal ve dvou edicích Život po životě a před pěti lety Život po ztrátě. Na rok 2011 připravuje vydání knihy Doteky věčnosti: Zkoumání zážitků sdílené smrti.

Jeho knihy se staly v laickém, ale i odborném světě senzací. Podle psychiatra Karla Nešpora Moodyho knihy mnohým pomohly, někteří se lépe vyrovnali s nemocí, jiní se dříve uzdravili a jiní dokázali lépe přijmout smrt. Pro část lékařů a vědců, jsou však nepřijatelné a řadí je do duchovní a spirituální literatury a jsou pro ně nepřijatelné. 

Přes všechny kritické pochybnosti si Raymond Moody stojí za svým a říká: „Poté, co jsem mluvil s více než tisíci lidmi, kteří zažili tuto podivuhodnou zkušenost, mohu čestně a bez pochyb prohlásit, posmrtný život existuje.“ Avšak jaká je pravda, to se jednou přesvědčí každý sám.

Raymond Moody v Praze

2. září má autogramiádu v Paláci knih Luxor (Václavské náměstí 41, Praha 1). 3. září v rámci festivalu Pražské brány povede přednášku na téma Existuje za hranicí života další svět? V 19:00 ve střední hale Průmyslového paláce (Výstaviště Holešovice, Praha 7). 4. září pak uspořádá seminář na téma: Co je po smrti od 9:30 do 18:00 na Novoměstské radnici.