Přes osud Voskovce o údělu emigrantů

Praha – Do české distribuce vstupuje zajímavý film, který vznikl ve spolupráci společnosti Rudinska Film a České televize s názvem Můj otec Voskovec. Dokument přibližuje osobní život a uměleckou kariéru Jiřího Voskovce od jeho příchodu do Spojených států v roce 1950 až po jeho úmrtí v roce 1981. Film je vyprávěn z pohledu jeho mladší dcery Gigi, která s otevřeností hledá úplný a konzistentní obraz svého otce Jiří-George Voskovce, jenž ji adoptoval, aby se jí posléze i s její sestrou vzdal.

„Linkou celého filmu je úvaha o americkém snu a rozdílu mezi Evropou a Amerikou. Ptáme se, jaký je úděl emigranta v Americe a jakou má český umělec šanci uspět za velikou louží? Vezmeme-li v úvahu jazykovou bariéru – nikdy se nezbavil výrazného slovanského akcentu, uvážíme-li Voskovcův věk (45 let), kdy přišel do USA, aby začal úplně znovu, zatímco za sebou nechal kariéru přetrženou válkou a ukončenou částečně z vlastního rozhodnutí,“ říká autorka filmu Libuše Rudinská. 

V České republice se všeobecně Voskovcův život v USA hodnotí jako úspěšný. Dokument Rudinské však akcentuje problémy a těžkosti, které musel překonávat nejen Voskovec, ale i další emigranti, hledající za oceánem svůj americký sen. Málokdo ví, že Jiří Voskovec se po příchodu do USA v roce 1950 ocitl v nedobrovolné internaci na Ellis Islandu, neboť přišel do země v době, kdy v McCarthyho Spojených státech vrcholí hon na komunisty. Povolení ke vstupu do země získal jen díky přímluvě respektovaných Čechoslováků, jakými byl například Ferdinand Peroutka.

Téma hořkosti a těžkosti údělu emigranta ve filmu přibližuje i Miloš Forman a rumusko-americký divadelní režisér Andrei Serban. Oba se s Voskovcem dobře znali. Voskovcovo soukromí pak přibližuje jeho druhá žena, Christine Voskovec-McKeown, jejíž výpověď se autorce filmu ještě podařilo zaznamenat.

Průvodkyní filmu je Voskovcova mladší dcera Gigi Voskovec-Gotfried. Důležitými informacemi pak celek doplňují Jiří Planner a jeho žena Jana, kteří byli nejbližší Voskovcovi přátelé a zažili s ním poslední léta jeho života, a dále Josef Lustig, který s Voskovcem spolupracoval ke konci jeho života.

Můj otec Voskovec: scénář a režie filmu: Libuše Rudinská, komentář čte Miloslav Mejzlík. Ve filmu vystupují: Gigi Voskovec-Gotfried, Christine Voskovec, Václav Havel, Miloš Forman, Andrei Serban, Jana a Jiří Plannerovi, Slávka Peroutková aj.

Vydáno pod