Přednáška UK na webu: Amnestie z pohledu sociální a veřejné politiky

Nezávisle a nepoliticky na žhavé politické téma zní podtitul dalšího cyklu přednášek, které z Univerzity Karlovy zprostředkovává web ČT24 v přímém přenosu. Po tři pondělní večery odborníci z UK zkoumají z různých úhlů pohledu aktuální téma amnestie. 28. ledna se konala dvojpřednáška na téma Je amnestie dobrým nástrojem ke snižování počtu vězňů? a Amnestie z pohledu veřejné politiky. Záznam obou je možné přehrát v tomto článku.

Anotace: PhDr. Anna Šabatová v přednášce Je amnestie vhodným nástrojem ke snižování počtu lidí ve věznicích? osvětluje záležitosti spjaté především s trestní politikou. Prof. Martin Potůček se pak v Amnestii z pohledu veřejné politiky zaměřuje na oblast vytvářející obecnější rámec chování lidí – včetně těch, kteří měli či mají problémy se zákonem. Následně se oba přednášející zamýšlí nad amnestií jako součástí trestní politiky státu a dotýkají se i aktuálního stavu českého vězeňství.

PhDr. ANNA ŠABATOVÁ, PhD.(* 1951). Na začátku sedmdesátých let byla vězněna pro podvracení republiky a vyloučena ze studií na Filozofické fakultě. V prosinci 1976 podepsala Chartu 77, později byla její mluvčí. Byla též členkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Po listopadu 89 absolvovala studium jednooborové bohemistiky na UK, později doktorské studium na Katedře právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1998 získala Cenu Spojených národů pro lidská práva. V letech 2001-2007 vykonávala funkci zástupkyně veřejného ochránce práv. Byla také členkou Evropského výboru pro zabránění mučení. V současnosti vyučuje na katedře sociální práce UK a je předsedkyní Českého helsinského výboru. Zajímá se o lidská práva a sociální politiku.

Prof. PhDr. MARTIN POTŮČEK, CSc., MSc. (* 1948). Profesor veřejné a sociální politiky a garant tohoto magisterského a doktorského programu na Institutu sociologických studií a vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se zkoumáním procesů formování a realizace veřejné a sociální politiky se zaměřením na regulační funkce trhu, státu a občanského sektoru, na problémy vládnutí, reformu veřejné správy a na prognózování vývoje České republiky v rámci Evropské unie i v globálním kontextu. Na tato i jiná témata vydal se svými spolupracovníky u nás i v zahraničí řadu publikací. Působí i jako konzultant a publicista.

Univerzita Karlova on-line - Amnestie 2/3 (zdroj: ČT24)

Kdy a kde: Univerzita Karlova, Modrá posluchárna Karolina, vchod z Celetné 20; vždy od 18:00; vstup volný.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, včetně těch z cyklu Amnestie, najdete na následujícím odkazu:

Vydáno pod