Přednáška: Pojďme spolu do Betléma

Pojďme spolu do Betléma, zve kněz a teolog Zdeněk Kučera posluchače své přednášky, kterou do cyklu přednášek pro veřejnost zařadila Univerzita Karlova. Web ČT24 jeho příspěvek vysílal v přímém přenosu právě teď. Záznam najdete v tomto článku.

ZÁZNAM přednášky (zdroj: ČT24)

Anotace: Vánoce, připomínání narození Spasitele Ježíše v Betlémě, jsou nejradostnějšími svátky v liturgickém roce. Tomu odpovídá bohatá bohoslužba, zejména „půlnoční“ se zpěvem koled nebo uměleckých mší, vánoční stromky v kostele a výstava „jesliček“, figurálního zobrazení narození Ježíše podle tradice a evangelií. Evangelia zpravují o okolnostech Ježíšova narození – smysl textu záleží ve zvěsti o dějinném (Lukášovo evangelium) a kosmickém (Matoušovo evangelium) významu Ježíšovy osoby jako nejmilejšího Syna Božího, jeho díla, smrti a vzkříšení (Janovo evangelium). Slavení Vánoc má trvalou hodnotu jako příležitost k přemýšlení o smyslu a hodnotě života a k projevům lásky, především rodině. I v postmoderní společnosti je třeba připomínat, že nejvyšším lidským projevem je láska.

O přednášejícím: prof. ThDr. Dr. phil.h.c. Zdeněk Kučera, (*1930) vystudoval teologii a filozofii v Praze a v Basileji. Je knězem Církve československé husitské, dnes působí v církevním ústředí. Doktorát teologie mu byl povolen v roce 1968, docenturu získal r. 1979, profesuru roku 1981 na Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze. Byl prvním děkanem inkorporované Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Inicioval reformu teologických studijních programů. Je členem zahraničních vědeckých společností. Přednášel na pěti evropských univerzitách, získal řadu státních vyznamenání i univerzitních ocenění. Konstituoval trojiční teologii prostého života. Publikuje v ČR i v zahraničí.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete zde.

Vydáno pod