Pražský magistrát změní systém dotací na kulturu

Praha – Pražský magistrát se chystá zcela změnit systém udělování grantů na kulturu. Kromě odborníků by měly pomoci i návrhy Pražanů, které bude magistrát do nového systému zařazovat. "Chceme jít cestou veřejné diskuze. Na internetových stránkách dáme prostor odborné i laické veřejnosti," potvrdil radní Milan Richter (ODS). Vzhledem k probíhajícím sporům ale radní udělování dotací na rok 2008 zatím pozastavili.

Ke změně systému donutily pražský magistrát soudní spory a nerovnoměrné rozdělování grantů na kulturu. Jedním z důvodů byla i žaloba spolumajitele divadla Ta Fantastika Petra Kratochvíla, který se obrátil na Evropský soudní dvůr a stěžuje si i u Evropské komise.

Od 1. října mohou lidé svoje připomínky ke grantovému systému volat na bezplatnou linku nebo posílat přes internetové stránky magistrátu. Kritikům grantového systému to ale nestačí a požadují úplnou změnu. „Radní si myslí, že granty se udělují jen úspěšným. To znamená těm, co mají plné divadlo,“ namítá divadelní kritik a člen grantové komise Vladimír Just.

Ke změně měly pomoci i dva semináře, na nichž debatovali odborníci a umělci. Podle Richtera ale k žádné shodě nedospěli. Všechny podněty budou vyhodnoceny a ještě v říjnu by z nich měl vzejít konečný návrh nebo jeho varianty.

Žádostí o grant každoročně přibývá. V letošním roce už o ně požádalo přes 700 umělců a divadel. V loňském roce to bylo o 200 méně. Podle radního Milana Richtera jsou největšími příjemci grantů divadla, která dostávají okolo 60 % dotací. Za nimi pak stojí umělci, kteří se zabývají vážnou hudbou a výtvarným uměním. Letos přidělil magistrát na kulturních grantech asi 183 milionů korun.

Městská rada již dříve uvedla, že návrh by měl být hotov do konce října. Zda tomu tak bude, zatím není jasné. Grantové řízení se obvykle vypisovalo po prázdninách, příspěvky byly schvalovány začátkem roku. Mladým umělcům chce zároveň už teď výrazně navýšit udělované peníze.