Prague Photo Festival ocenil přemýšlivý cyklus

Praha - V galerii současného umění DOX začala přehlídka české fotografie - Prague Photo Festival. Vystavuje zde 200 fotografů - zavedených klasiků i těch začínajících. Cenu festivalu pro autora do 35 let získal absolvent opavského Institutu tvůrčí fotografie Jan Langer za cyklus snímků nazvaný Století.

Langer vytvořil zdvojené portréty stoletých lidí, kdy použil fotografie Čechů z mládí a dnešní starce a stařenky stylizoval sám do stejné podoby. Chtěl navodit atmosféru jednoho okamžiku s rozdílem zhruba 80 let.

„Tento soubor je o pomíjivosti věcí, o pomíjivosti lidského života, a také o tom, že něco zůstává. Autor poskytuje poměrně velkou možnost k přemýšlení a vstupu diváka do toho cyklu,“ upozornil fotograf a člen poroty Karel Cudlín. 

Reportáž Pavly Sedliské (zdroj: ČT24)

Tvorbu svých studentů, fotografů nové generace, představuje necelá desítka českých fotografických škol. Prezentovány jsou tak různé žánrové styly, od tradiční přes experimentální až po výtvarnou fotografii. 

Podle organizátora přehlídky Milana Jaroše lze z přehlídky vyčíst jeden specifický znak, kterým se česká fotografie vyznačuje. „Co já považuji za typický rys české fotografie, je jistá humorná nadsázka. Je tam vždycky ironie a většinou i kousek humoru,“ upozornil ředitel Prague Photo festivalu. 

Z pražského DOXu se Prague Photo Festival přesune do dvanácti galerií a výstavních prostor v metropoli. V nich bude probíhat do konce května. 

PRAGUE PHOTO 2012 – DOPROVODNÉ PROGRAMY 

24. dubna 2012 v 15:30 hod., přednáškový sál DOX

Přednáška Suzanne Pastor - Ženy a tělo - Identita a sexualita v ženské fotografii

Rostoucí počet žen fotografek je pořád relativně nedávným fenoménem a paralelou k značnému sociálnímu a kulturnímu rozvoji v západní společnosti, kde svoji roli sehrálo rovněž feministické hnutí. Přednáška Suzanne Pastor pojednává o tom, jak ženy používají medium fotografie k vyjádření jejich rozvíjející se umělecké a rovněž sexuální identity, a to hlavně v období od 70. a 80. let minulého století až po současnost. 

Prague Photo Festival 2012 / Archiv B&M Chochola
Zdroj: ČT24

24. dubna. 2012 v 17:00 hod., přednáškový sál DOX

Vzpomínání na Josefa Sudka s MUDr. Petrem Helbichem, uměleckým fotografem a dlouhodobým asistentem Josefa Sudka / Organizuje České centrum fotografie 

25. dubna 2012 v 17:00 hod., přednáškový sál DOX

Kulatý stůl – setkání mladých fotografů z Francie (Le Lac Gelé, Nimes) a z České republiky

Diskusi řídí Iva Nesvadbová, výkonná ředitelka PRAGUE PHOTO. 

26. dubna 2012

Všechny expozice PRAGUE PHOTO otevřeny pro veřejnost do 22:00 hod. 

27. dubna 2012 v 17:00 hod., přednáškový sál DOX

Představení stylizovaného knižního dokumentu Slečny novinářky Barbory Baronové a fotografky Dity Pepe, který mapuje prostřednictvím osmi otevřených a literárně zpracovaných výpovědí fenomén neprovdaných žen v Československu a v Česku od 20. let 20. století do současnosti. Jeho vydání má ambice přispět k zachycení specifické role ženy v kontextu novodobé historie s ohledem na proměnlivou politickou, sociální, náboženskou či ekonomickou situaci, a tím originálně autorsky nastínit vývoj smýšlení české společnosti za posledních 80 let. Produkčně se na projektu podílí kreativcisobě.cz. 

24. – 29. dubna 2012, expozice Archiv B&M Chochola