Podívejte se: 360° prohlídka hospitálu Kuks, oceněného Evropskou unií

Obnovy hospitálu Kuks si všimla i Evropská unie. Revitalizaci barokního areálu udělila v tomto týdnu obdobu filmových Oscarů v oblasti památkové péče - cenu Europa Nostra. V odůvodnění dala porota Kuks za příklad jiným podobným obnovám. Připomeňte si ve speciální 360° galerii, jakou proměnou areál prošel.

„Obnova hospitálu Kuks, jako nedílná součást projektu ochrany budov a krajiny, je těch nejvyšších kvalit. Její víceoborový a mezioborový přístup považujeme za chvályhodný a měl by sloužit jako přesvědčivý příklad pro jiné projekty obnov v Evropě,“ uvedla porota cen.

Hospitál dal na počátku 18. století vystavět František Antonín Špork za účelem péče o přestárlé a práce neschopné muže z okolí. Barokní areál je proslulý sochařskou výzdobou z dílny Matyáše B. Brauna.

Rozsáhlá oprava stála téměř 440 milionů korun, obnoveny byly vnitřní i vnější prostory, do podoby z počátku 18. století bylo navráceno nádvoří a obnovou prošla i bylinková zahrada za hospitálem. Oprava se týkala také bývalého hospodářského křídla, kde vzniklo výchovně-vzdělávací centrum.

Rekonstrukci památky započal v listopadu 2011 archeologický průzkum, vlastní stavební práce začaly v červnu 2013. Největší událostí byl objev 52 nástěnných maleb Tanců smrti, vyplňujících v celé délce chodbu v přízemí hlavního křídla.

Společnost Revitalizace Kuks, kterou založil hradecký kraj s obcí, chystá další projekty, například revitalizaci Braunova betléma, na niž se nyní zpracovává architektonická studie. Projekt počítá s opravou vzácných soch, úpravou cest a vybudováním zázemí pro turisty.

Cenám ještě není konec

V cenách Europa Nostra vybrali zástupci Evropské unie celkem 29 laureátů z více než dvou stovek zaslaných projektů. Z českých byl oceněn vedle Kuksu také vzdělávací projekt Národního památkového ústavu. Cílem programu Památky nás baví je vytvořit systém vzdělávání a vyučování v oblasti péče o kulturní dědictví v ČR.

Oba projekty mohou soutěžit dále. Z laureátů bude 15. května ve finském Turku vybráno sedm držitelů grand prix. Hlasovat na stránkách Europy Nostry může i veřejnost.