Po dvaceti letech se na Velehrad vrací Znamení naděje

Velehrad – Po dvaceti letech se na stejné místo, do prostor, které dnes patří Hotelu Mlýn, vrátila výstava sochaře Otmara Olivy a fotografa Jiřího Rohela. První výstavu artefaktů inspirovaných křesťanskou spiritualitou, kterou zde uspořádali 1. září 1989 pod názvem Refugium Velehrad, ukončila po třech dnech Státní bezpečnost.

Podnětem k výstavě v roce 1989 byla obdobná, ale uzavřená bytová výstava „12 na Pellicově“, která se konala ve vile architekta Miroslava Vochty v Brně a účastnilo se jí dvanáct moravských výtvarníků a architektů.

Uspořádat výstavu nabídl Otmaru Olivovi a Jiřímu Rohelovi nečekaně člen kulturní komise velehradského národního výboru. Bývalý mlýn, kde se měla konat a kde je dnes luxusní hotel, sloužil ale před dvaceti lety jako sklad. Oba umělci jej přeměnili na výstavní síň a na vernisáž pozvali přátele, k nimž patřili mnozí disidenti, duchovní a věřící.

Reportáž Josefa Kvasničky (zdroj: ČT24)

Zahájení výstavy se proměnilo ve spontánní protest proti režimu. Lidé na zdi, provizorně obalené papírem, psali vzkazy. Samozřejmě následovala rychlá reakce příslušných funkcionářů a StB. Výstava byla za tři dny uzavřena, avšak na požádání byla dál zpřístupňována.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připravilo nyní výstavu s názvem Opus Velehradensis – Znamení naděje, na které jsou, stejně jako před dvaceti lety, prezentována díla Otmara Olivy a Jiřího Rohela. Potrvá do 20. září, pak se přesune do budovy parlamentu, kde bude k vidění 17. listopadu.