Pestřejší program a digitalizace kin jako nutná podmínka pro budoucnost

Praha - Přes 150 kinařů a filmových distributorů z České republiky a Slovenska se 23. dubna sjelo do pražského kina Světozor, aby tu navštívili seminář věnovaný digitalizaci a programování kin. Seminář za účasti expertů z evropských institucí byl součásti letošní přehlídky Dny evropského filmu a uspořádala ho česká kancelář Programu MEDIA, podpůrného programu EU určeného k zvyšování konkurenceschopnosti a oběhu evropských děl na mezinárodním audiovizuálním trhu.

Digitalizaci kin v České republice představila Olga Raitoralová, externí spolupracovnice Odboru médií a audiovize MKČR. Podle Raitoralové je v ČR digitální distribuce a zavádění odpovídajících projektorů na úplném začátku, ve fázi mapování kinařského sektoru. U rozjezdu tak nákladného projektu - vybavení kin digitální technikou zatím stojí od 500 tisíc do 4 milionů Kč - je nejpodstatnější právě počáteční podpora státních institucí, zprostředkování know-how i přístupu k financím. Vůle státu podpořit digitalizaci u nás podle Raitoralové je a svoji prezentaci ukončila slovy, že digitalizace v příštích několika letech už nebude pro distributory a kinaře volbou, ale nutností.

Ke kompletní digitalizaci dojde podle odborníků během příštích deseti let, a to především z ekonomických důvodů, ovšem také z důvodů technických a estetických výhod, které s sebou digitální formát přináší. Digitální promítání v kinosálech znamená nahrazení projektorů pro 35mm filmový pás digitálními projektory a částečné nebo úplné „odhmotnění“ filmu a jeho přepravy. Kvalita obrazu je vyšší než z filmového pásu, důležitá je její stabilita v čase - po celou dobu obchodního využívání filmu je zajištěna stejná úroveň obrazu i zvuku.

Pro kina znamená tento způsob promítání větší diverzifikaci programu, nezávislost na daném počtu kopií; filmy mohou být rozšířeny o verze s různými titulky, včetně verzí pro neslyšící. Jak zmínil přítomný ředitel distribuční společnosti Bontonfilm Aleš Danielis, způsoby digitální distribuce jsou různé (zatím nejvyšší metou je šíření pomocí satelitu), distributoři budou mít nadále možnost regulovat promítání filmů v jednotlivých kinech. Zcela rozhodující bude kvalita vybavení kina, v současnosti je platná norma DCI (Digital Cinema System Specification), jež rozděluje na základě rozlišení a také rozdílu v zabezpečení nosiče proti kopírování na E-cinema a D-cinema.

S postupem digitalizace kin v rámci sítě Digital Screen Network ve Velké Británii, která je současně s Francií na evropské špičce, seznámil účastníky Alexander Stolz, výkonný ředitel digitální distribuce a kin UK Film Council.  „Cílem není zavádět novou technologii samu o sobě, ale rozšíření a kultivace programové nabídky kin, které právě digitalizace umožňuje,“ uvedl Stolz. Podle něj digitální technika umožňuje kinařům snadnější promítání dokumentárních a uměleckých snímků, ale i uvádění lahůdek jako přenosy premiér, besed s tvůrci filmu, koncertů či operních představení. 

Seminář seznámil účastníky také s tipy na přitažlivé programování a možnostmi dotací získaných na základě promítání evropských filmů.  Výhodné propojení kin v celoevropské síti nabízí například dobře fungující projekt Europa Cinemas, poskytující finanční podporu kinům, která promítají evropské zahraniční filmy. V České republice ji čerpá již 18 kin, včetně pražských kin Aero a Světozor, Village Cinemas, Lucerna nebo karlovarského kina Panasonic. V případě, že kino není schopné splnit vstupní podmínky do projektu (minimální počet sedadel, počet projekcí za rok, počet prodaných vstupenek), může se spojit s jiným, i v jiném místě situovaným kinem a žádat o podporu jako jeden vícesálový subjekt.

S nápady co všechno může dnes kino svým divákům nabídnout se podělil Ivo Andrle, programový ředitel pražských kin Aero a Světozor: přímé přenosy z Metropolitní opery, Neděle pro rodiče s dětmi a filmová překvapení Aero naslepo v kině Aero nebo akce Adoptuj si svou sedačku ve Světozoru jsou podle Andrleho přesně tím, čím lze dnes do klasického kina přilákat zvídavého diváka. Z evropské perspektivy doplnila jeho pohled Sylivie da Rocha, která účastníky pozvala na workshop ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT, probíhající každoročně na MFF v Benátkách.

Vydáno pod