Peníze od Hitlera mají německou knižní cenu

Berlín - Letošní německou knižní cenu Georga Dehioa získali čeští autoři. Za své celoživotní dílo ji obdržel spisovatel a germanista původem z Prahy Peter Demetz. Čestnou cenu porota udělila české autorce Radce Denemarkové a překladatelce Evě Profousové za román Peníze od Hitlera, který v němčině vyšel pod názvem Ein herrlicher Flecken Erde (Nádherné místo Země).

Letošní laureáti se podle poroty ve svých knihách v různých polohách zabývali německou kulturou a dějinami střední Evropy. U díla letos devadesátiletého Demetze vyzdvihla jeho důraz na kulturní a historickou roli Čech ve středoevropském regionu a na německo-česko-židovské aspekty tohoto prostoru.

Demetz se narodil v roce 1922 v česko-německé židovské rodině spřízněné se známým literátem Maxem Brodem. Po druhé světové válce vystudoval na Univerzitě Karlově germanistiku a bohemistiku. V roce 1949 emigroval do západního Německa, kde krátce působil v kulturní redakci Rádia Svobodná Evropa. Od 50. let žije v USA, kde se stal profesorem Yaleovy univerzity. Napsal řadu knih o pražských německých spisovatelích a pojednání o českých dějinách. Po roce 1989 se pravidelně do vlasti vrací.

Denemarková s Profousovou za německé vydání románu Peníze od Hitlera obdržely loni usedomskou literární cenu. Denemarková za příběh židovky, která přežila holokaust, ale po návratu do Československa ji čeká jako ostatní německy mluvící obyvatele vysídlení, dostala v roce 2007 také cenu Magnesia Litera za nelepší českou prózu.

Ocenění pojmenované po význačném německém kunsthistorikovi uděluje každé dva roky Německé kulturní fórum východní Evropy. Letošní knižní ceny Georga Dehioa převezmou všichni laureáti na podzim v Berlíně.