Pavel Veselý představil skvosty domácího kutilství

Praha - Portál ČT24 nabídl ve středu 13. května přednášku Pavla Veselého aka Pabla de Saxe, na které představil skvosty ze své rozsáhlé sbírky domácího umění - sbírky opomíjených kuriozit, které vytvářeli lidé bez výtvarného vzdělání, nezatížení povědomím o stylu či designu,hlavně v dobách totality. V bývalém Československu se tento způsob kutilského uspokojování estetických potřeb rozvinul nebývalou měrou. Sdružení Domácí umění tento fenomén soustavně mapuje a vytvořilo fenomenální sbírku klenotů domácí výroby. Přednášku najdete v archivu iVysílání ČT.

„Možná v našich předních galeriích a muzeích naleznete cennější umělecká díla, ale bez znalosti Domácího umění by obraz dějin českého výtvarného snažení nebyl úplný. Vždyť je docela klidně možné, že toto období bylo od časů jeskynního člověka tím posledním, ve kterém si lidé svůj příbytek zdobili výrobky zhotovenými vlastní rukou. A nakonec, nalezneme v českém výtvarném umění něco tak sofistikovaného, jako je figurka z korunkových uzávěrů od lahvového piva?“ ptá se Pablo de Sax.

Paralelně s přednáškou proběhne výstava nejzajímavějších artefaktů vytvořených z drátu v 60.-70. letech minulého století, která se koná v Mlýnské kavárně, Říční 1, Praha 1.

Krištof Kintera uvádí nekonveční umělce - Pavel Veselý aka Pablo de Sax (zdroj: ČT24)

Úryvek z programového prohlášení sdružení Domácí umění

Výchozí myšlenkou, ze které se zrodilo občanské sdružení DOMÁCÍ UMĚNÍ, bylo konstatování, že každý z nás je vlastně v jistém směru tvůrcem, a to z hlediska utváření svého soukromého prostředí včetně zevnějšku. Lišíme se jen mírou uplatnění své individuality. Rozpor této spontánní výtvarné aktivity může být pojímán velmi široce a zahrnovat subjektivně vypjatý projev insitního umění, různé formy kutilství, ať ambiciózního či kompenzačního charakteru, až po pokleslou formu kýče, ale také prostý výběr a uspořádání předmětů v naší bezprostřední blízkosti. Chceme tak přispět k poznání nedostatečně zmapovaného území výtvarné činnosti i vkusu prostého člověka.

  • Ferda Mravenec zdroj: www.domaciumeni.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/854/85368.jpg
  • Svícen zdroj: www.domaciumeni.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/854/85369.jpg