Památkáři odmítají plány na rekonstrukci Klementina

Praha - Památkáři magistrátu odmítají některé plány Národní knihovny (NK) na rekonstrukci pražského Klementina. Nelíbí se jim zbourání haly služeb, zastřešení Hospodářského dvora nebo podzemní parkoviště pod Technickým nádvořím. Magistrátní odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu to píše ve svém vyjádření k plánované rekonstrukci. Na revitalizaci Klementina nyní bude zpracováno takzvané posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Vedení Národní knihovny zvažuje několik variant, jak upravit barokní komplex Klementina, ve kterém Národní knihovna sídlí. Klementinum by při opravě mělo dostat nové fasády a okna, ale zbourána by měla být také hala služeb, místo které by vyrostla několikapatrová budova. Plánuje se také zastřešení Hospodářského dvora.

Pražským památkářům se ale plány knihovny vůbec nelíbí a některé z nich považují za neakceptovatelné. „Předložený materiál předpokládá velmi razantní zásahy do kulturněhistorické podstaty národní kulturní památky Klementinum, které jsou jako celek zásadně nevhodné,“ píše odbor památkové péče. Připouští pouze, že by bylo možné uvažovat o některých dílčích návrzích, pokud NK předloží konkrétní návrhy podložené potřebnými průzkumy.

Magistrátní památkáři například odmítají plánované zboření haly služeb. „Objekt haly je dnes považován za integrální součást stavebního komplexu Klementinum,“ napsali. Proto nesouhlasí ani s vícepodlažním objektem, který by vyrostl místo haly. Nadšeni nejsou ani z podzemního parkování pod Technickým nádvořím. Varují, že je nutno počítat s možností mimořádných archeologických nálezů a s tím, že se celý objekt nachází v zaplavovaném území.

Památkáři zásadně nesouhlasí s vybouráním nového vstupu z ulice Platnéřská širokého více než 40 metrů a vysokého přes dvě podlaží. „Takový průraz by znamenal zcela mimořádnou likvidaci cenného historického zdiva včetně kleneb,“ je přesvědčen odbor. Knihovna ale již před časem uvedla, že tento vchod nevybuduje.

Rekonstrukce knihovny s sebou přinese i několik zajímavých technických řešení. Vnitřní prostory by například podle návrhu mohla chladit voda z Vltavy. I k tomu jsou ale památkáři skeptičtí, takové řešení by podle nich bylo složité, a proto i drahé.

Rekonstrukci a revitalizaci Klementina plánuje knihovna dlouho, chtěla ji však především skloubit se stavbou nové budovy, která měla řešit kapacitní problémy. Projekt nové budovy je především z politických důvodů zatím mrtev, knihovna se nyní soustředí na budování jiných prostorových kapacit. Jedna z pěti variant opravy například navrhuje vybudovat na jednom z nádvoří depozitář.

Vydáno pod