On-line z DOX: Společnost vědění a znalostní ekonomika v ČR?

Portál ČT24 na podzim pokračuje v on-line vysílání přednášek a diskusí z programů pro veřejnost, které připravují AVU a VŠUP. Nově se nabídka kultury on-line rozšiřuje o cyklus pravidelných přednášek, diskusí a prezentací z Centra současného umění DOX pod názvem Ideje a umění z Centra DOX. Přímé přenosy z holešovické galerie můžete sledovat každé sudé pondělí od 18:00. Cyklus zahájila panelová diskuse na téma Společnost vědění a znalostní ekonomika v ČR?

Diskuse se věnovala zásadním proměnám české (potažmo evropské) společnosti a jejích hodnot, která se označuje pojmy ZNALOSTNÍ SPOLEČNOST, ZNALOSTNÍ EKONOMIKA či SPOLEČNOST VĚDĚNÍ. Proměny, ke kterým dochází, se ale netýkají pouze systému vzdělávání či vědy a výzkumu, ovlivňují trh práce obecně, zejména však symbolickou rovinu, hodnoty, které určují vztahování se ke světu, přírodě i lidem.

V současné době vedle sebe stojí dvě základní představy role znalosti, vědění, vzdělávání a vědy ve společnosti. Jedna, která zdůrazňuje ekonomické hodnoty, a druhá, která argumentuje pro nutnost uvažovat o znalosti a vědění v širších sociálních a environmentálních souvislostech. Cílem debaty bude na tyto různé pohledy nahlédnout a zhodnotit jejich možné dopady, jejich pozitiva a negativa.

Ideje a umění z Centra současného umění DOX - Společnost vědění a znalostní ekonomika v ČR? (zdroj: ČT24)

Diskuse je prologem k projektu 12 HODIN BUDOUCNOSTI: MARATON MYŠLENEK, IDEJÍ, TEZÍ, který pořádá Centrum současného umění DOX ve spolupráci s Respekt Institutem a Nadací Forum 2000 v rámci výstavy BUDOUCNOST BUDOUCNOSTI. Dvanáctihodinový maraton vystoupení čtyřiceti zástupců nejrůznějších oborů, reagujících na současné výzvy stojící před českou společností, se uskuteční 9. října 2010 od 10:00 do 22:00.

Záznam přednášky najdete v tomto článku nebo v archivu iVysílání.

Budoucnost budoucnosti
Zdroj: ČT24/Centrum současného umění DOX