On-line z DOX: 6 x 10 / Metropolis

Na míru šitá Centru DOX je výstava Metropolis (do 31. prosince), která byla součástí českého pavilonu na EXPO 2010. V rámci doprovodného programu se uskutečnila v DOX živá prezentace šesti vystavujících umělců, moderovaná kurátorkou výstavy Blankou Čermákovou. Masker, Pasta, Tron, Skarf, Cryptic 257 i Point se představili v desetiminutových vystoupeních, po nichž následovala debata a projekce dokumentu Kick the Shit 2002. Program nazvaný 6 x 10 je možné sledovat ze záznamu v tomto článku nebo v archivu iVysílání.

Metropolis, výstava streetartu a graffiti, si pohrává s měřítky, realitou a sněním. Umělci se při vytváření jednotného konceptu zaměřili na zobrazení města existujícího v jejich představách. Zbořili v očích návštěvníků galerijní prostor o čtyřech stěnách a nahradili jej zhmotnělým graffiti v neobvyklém městském prostředí. Vznikla tak fantaskní vize budoucnosti, která ve svých kořenech zároveň lpí na neodmyslitelných architektonických prvcích českých měst, dotvářející jeho osobitý ráz.

Masker, Pasta, Tron, Skarf, Cryptic 257 a Point jsou umělci, kteří se učili na ulici, pro mnohé překvapivě absolvovali přední české vysoké umělecké školy, studovali v zahraničí a postupem času vystavovali v mnoha českých i zahraničních galeriích a na festivalech umění. V současnosti patří mezi nejaktivnější výtvarníky v oboru. Jejich vizitky najdete v příloze.

Ideje a umění z Centra současného umění DOX - Beseda 6 x 10 (zdroj: ČT24)