Olbrichova cena nezahynula

Výstava Opavská cena J.M. Olbricha - za novostavbu 2008-2010 -Před třemi lety jsme nadšeně aplaudovali fenoménu Opavské ceny za architekturu J.M.Olbricha, která upozorňovala na kvalitní stavby na území Opavska. Přijali jsme ji jako logické vyústění v naší zemi neobvyklého výskytu velmi kvalitních a pozoruhodných moderních staveb, velmi zajímavě reagujících nejen na současné světové architektonické tvůrčí trendy, ale i na silnou tradici a poetiku místa svého vzniku. Dokonce výstava vybraných staveb potvrdila fenomén některých opavských čtvrtí i okolních městeček a vsí, kdy například Kylešovice dále pokračují v obohacování své nabídky velmi kvalitních staveb, které zde vyrůstají bezmála celých posledních sto let.

Z řady důvodů se další ročník konal až na sklonku minulého roku, genius loci bývalého elegantního hlavního města Slezska ovšem nespal a pracoval dále. I když přihlášených návrhů a realizací bylo méně, než před třemi lety, jejich kvalita naopak určitě udělala radost odborné porotě, ve které zasedli například sochař Kurt Gebauer, šéfredaktor časopisu Era 21 architekt Osamu Okamura, architekti Radim Václavík z Centra nové architektury v Ostravě a Yvette Vašourková z Centra pro středoevropskou architekturu v Praze, Martin Klimeš za sdružení Bludný kámen a  Dalibor Halátek a Tomáš Skalík za o.s. Za Opavu.

První cenu porota udělila Ing. arch. Tomáši Bindrovi a Ing. arch. Janu Zelinkovi z Ateliéru 38 za projekt rodinného domu s lékařskou ordinací v Opavě – Kylešovicích. Porota ocenila a ve verdiktu slovně vyjádřila, že rozhodlav zásadě jednoduchá prostorová kompozice domu ve svahu s výhledem, která je maximálně dotažena do přesvědčivého a kvalitně zpracovaného detailu. Prostorové kvality domu, podle poroty, výrazně převažují nad materiálovou exkluzivitou. Stavba vytváří kultivované a komplexní prostředí, jednotu výrazu, jejího interiérového vybavení i způsobu využívání. Navíc porota poznamenává, že toho by nebylo možné dosáhnout bez výjimečného porozumění mezi architektem a zadavatelem-stavebníkem, které je zde na každém kroku patrné.

Druhá cena byla udělena Ing. arch. Jiřímu Horákovi z ateliéru Arche´s za projekt rodinného domu v Opavě – Kylešovicích. Tady porota ocenila dům jako minimalistickou sochu, tvořenou dvěma hranoly položenými na sebe, přičemž ten spodní širší téměř kubický se otevírá do zahrady podélným oknem obývacího pokoje a proskleným rohem zimní zahrady. Porotu také zaujalo, že dům vyhovuje přísným kritériím energetické nenáročnosti.

Já sám jsem byl opravdu spokojen s návrhy všemi, které tvoří v podstatě intimní panelovou výstavku, která patrně udělá radost nejen všem Opavanům, ale i cizím zájemcům o novou architekturu. Přesto bych čtenáře a návštěvníky Opavy rád upozornil na mé dva koně, kteří byli možná trochu opomenuti. Architekti Kavan a Polách dokončili v roce 2009 práce na stavbě rodinného domku v Raduni u Opavy.  Ten doslova zařezává do krajinného reliéfu, je nenápadný, snad i díky zvolené koncepci přízemní stavby s pouhým jedním využitelným podlažím a navíc akceptuje místní materiály. Stavba, i když používá rozsáhlý systém skleněných stěn, je nenápadná a s okolím opravdu ladně splývá. Navíc rodině poskytuje vše, co je k pohodlnému životu potřeba.

Druhou zajímavou realizací je na pohled tradiční rodinný dům ve Štáblovicích, navržený studiem Archanti. Ten zaujal urbanisticky střízlivě vydařeným řešením, jasně navazujícím citací tvaru a rozměrů místních stodol na místní tradici. Jednoznačná orientace všech obytných prostor na jih podporuje sníženou energetickou náročnost a přivádí do tohoto v podstatě opět jednopodlažního domu dostatek světla.

Závěrem jen připomenu údiv poroty, která s podivem konstatovala, že v rámci regionu nevznikla prakticky žádná architektonicky kvalitní stavba financovaná z veřejných zdrojů. Pokud takové stavby vznikají, jsou zpravidla řešeny utilitárně bez větších reprezentačních a architektonických ambicí.  Což je problém celé řady měst a přiznejme si, také hlavního města Prahy.

  • Ateliér 38 / rodinný dům s lékařskou ordinací v Opavě – Kylešovicích zdroj: Sdružení za Opavu http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2255/225433.jpg
  • Ateliér Arche´s / rodinný dům v Opavě – Kylešovicích zdroj: Sdružení za Opavu http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2255/225437.jpg
  • Architekti Kavan a Polách / rodinný dům v Raduni u Opavy zdroj: Sdružení za Opavu http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2255/225441.jpg
  • Studio Archanti / rodinný dům ve Štáblovicích zdroj: Sdružení za Opavu http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2255/225430.jpg