Očištění v Disku je tělesné, kruté, rituální divadlo

Praha - Spoluprací Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a Institutu del Teatre v Barceloně vznikl česko-španělský pohybový projekt, který měl dnes večer po názvem Očištění/Depurados premiéru v pražském Divadle Disk. Jde o první intenzivní spolupráci mezi pražskou katedrou loutkového a alternativního divadla a katedrou pohybového herectví v Barceloně.

„Iniciátorkou byla režisérka Veronika Riedlbauchová, která na obou školách studovala,“ řekla produkční Šárka Maršíková. Předlohou byla hra jedné z nejkontroverznějších anglických autorek Sarah Kaneové. Je plná obrazů krutosti, hnusu a krve; přitom paradoxně vyjadřuje bolestnou touhu člověka být milován, touhu po odpuštění.

„Ukazuje postavy v extrémních situacích, neschopny milovat a neschopny přestat milovat,“ dodala produkční. Podle tvůrců je inscenace Očištění/Depurados drsnou jevištní básní, mozaikou lyrických obrazů, symbolů a rituálů, o to silnějších, že jsou představovány s velkým důrazem na tělesnost. Riedlbauchová v duchu moderních tendencí využila syntézu divadelních přístupů českého a španělského prostředí. Slovo je umocňováno a převáděno do pohybových a vizuálních metafor. Usnadňují porozumět textu, který je kombinován z obou překladů. Scénografii obohacují videoprojekce, výrazná je složka zvuková.

„Hra Očištění je mimořádně obrazivá a dramatická. Po prvním přečtení může šokovat, ale je chyba číst ji naturalistickým způsobem. Text je plný metafor a symbolů dotýkajících se podstaty člověka. V době, kdy jsme si zvykli brát věci s nadsázkou a příliš si nepřipouštět city, přitahuje mě právě svou emočností, živočišností a rituálností,“ uvedla o hře Riedlbauchová. Podle ní lze každé slovo, emoci či situaci sdělit pohybem.

Ještě než odjela do Barcelony, uvědomila si, že nejbližším vyjadřovacím prostředkem je pro ni pohybová a jevištní metafora. Po dvouleté zkušenosti s výrazně odlišnou hereckou metodou na Institut del Teatre, která učí herce myslet skrze tělo, ji napadlo skloubit tyto dvě školy a kultury dohromady. V Barceloně vybrala tři studenty, kteří přijeli do Prahy, aby se zúčastnili projektu Očištění/Depurados.

„Potvrdil se můj názor, že jazyk není na divadle to zásadní. Herci dostali zadání, že Čech četl v češtině část textu a Španěl měl obsah vyjádřit pohybem a naopak. Záhy ten, co četl, pochopil, že musí slova používat zvukověji a skrze barvu a intonaci do nich vkládat emoce. Výsledky byly fascinující, kdy pohyb leckdy až k neuvěření přesně korespondoval s textem, aniž mu tanečník rozuměl,“ vysvětlila.

Nejbližší reprízy se uskuteční 3., 5. a 24. května. Koprodukčně do hry vstoupilo studio Damúza, které podporuje vznik netradičních divadelních projektů mladých umělců.

Sarah Kaneová (1971-1999)

vstoupila šokujícím způsobem v 90. letech minulého století na britská jeviště. Její hry jsou charakteristické krutostí, násilím a otevřenými sexuálními scénami, avšak zároveň plné divadelní imaginace. Autorka trpěla silnými depresemi, několikrát se léčila v ústavu. Nakonec spáchala sebevraždu, když se po nezdařeném předávkování prášky oběsila v nemocniční umyvárně.

  • Očištění zdroj: Disk http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1610/160907.jpg
  • Očištění zdroj: Disk http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1610/160912.jpg