Objevujte Zelenku s Ensemble Inégal

Praha - Světovou premiéru Velikonoční mše Jana Dismase Zelenky připravil tuzemský soubor Ensemble Inégal. Hudba zapomenutého českého barokního autora se v posledních letech díky tomuto souboru vrací na pódia a současná generace muzikantů ho začíná označovat za geniálního autora. Ve své době ho obdivoval i Johan Sebastian Bach. Zelenka napsal 250 skladeb, z toho 21 mší.

„Pro mě je to neuvěřitelné, že tato hudba čekala tak dlouho a že jsme první, kdo po ní sáhl. Poznávání Zelenkovy geniální hudby vzbuzuje entuziasmus a nadšení. Vždy po vydání našeho nového zelenkovského CD nás žádají kolegové ze všech koutů světa o poskytnutí notových materiálů. V případě těchto CD nahrávek se nejedná o neživé hudební konzervy, ale o impulsy přinášející nová témata do staré hudby,“ uvedl umělecký šéf Ensemble Inégal Adam Viktora.

Po smrti Jana Dismase Zelenky byly všechny skladby zamčené na dvoře saského kurfiřta a nesměly se ani opisovat. První, kdo geniálního autora objevil, byl až Bedřich Smetana. „Letos je tomu přesně 150 let, kdy si v Drážďanech opsal Zelenkovu hudbu a poprvé ji tady provedl koncertně,“ upozornil Viktora.

Reportáž Jiřího Svobody (zdroj: ČT24)

Ensemble Inégal se poprvé do dějin objevování díla Jana Dismase Zelenky zapsal nahrávkou oratoria Il serpente di bronzo ZWV 61 (Bronzový had) v r. 2005. Nyní se soubor rozhodl nastudovat celé Zelenkovo dílo.

Vydáno pod