Nový umělecký ředitel AČFK: LFŠ nebude zábavním podnikem pro nezletilé

Uherské Hradiště - Rada Asociace českých filmových klubů (AČFK) vybrala 14. listopadu nového uměleckého ředitele. Stal se jím Pavel Bednařík, ředitel Přehlídky animovaného filmu Olomouc, předseda FK PASTICHE FILMZ a dramaturg festivalu Academia Film Olomouc. Bednařík bude po odvolaném Jiřím Králíkovi zodpovědný za dramaturgii všech aktivit AČFK, tedy Letní filmové školy (LFŠ), Projektu 100, projektu Film a škola, distribuce filmů a všech ostatních projektů.

    „Nový umělecký ředitel má silnou podporu AČFK a věřím, že jeho teoretické předpoklady, které již dokázal uplatnit v praxi nejen při řízení Přehlídky animovaného filmu, budou pro AČFK vzpruhou a garancí vysoké umělecké kvality připravovaných projektů,“ vyjádřil se k volbě předseda AČFK Petr Korč.

    Od začátku tohoto roku do konce srpna řídil AČFK ve funkci předsedy a zároveň byl i ředitelem LFŠ Jiří Králík, který byl ze svých funkcí Radou AČFK odvolán kvůli milionovým ztrátám v hospodaření, za které podle AČFK nese plnou zodpovědnost. Králík ale považuje ztrátu letošní LFŠ (3,6 milionu korun) za ztrátu účetní, založenou i na dokladech, které neschválila Rada AČFK ani on osobně a má podle svých slov důvodné podezření o neoprávněnosti zaúčtování.

    Bednařík zvažuje úpravu dramaturgické koncepce LFŠ, kterou rozvinul Jiří Králík, redukci enormního množství filmů, větší provázanost hostů s jednotlivými cykly a jasnou dramaturgickou linii, která nabídne ucelený přehled v dané oblasti. „´Filmovka´ by měla dokázat, že je určena skutečným zájemcům o hlubší pohled na film a příbuzná a související umělecká odvětví a ne pouze zábavním podnikem pro nezletilé, kteří nemají v létě kam vyrazit a LFŠ u nich stojí na stejné úrovni jako velké rockové festivaly“, prohlašuje nově zvolený ředitel.

    Součástí činnosti uměleckého ředitele by také mělo být přehodnocení současného stavu dalších projektů AČFK, tedy Projektu 100, putovních přehlídek, britského semináře a především projektu Film a škola. Tento projekt by měl být klíčovým pro AČFK stejně jako filmové kluby, protože je to jedna z mála možností, jak udržet a rozvíjet mediální gramotnost (a nejen filmové dědictví) na středních školách a intenzivně naplnit tzv. rámcové vzdělávací programy. Ty sice nabízejí učitelům možnost přednášet o filmové historii a jednotlivých dílech, ale dosud neexistuje žádná učebnice, dosud nikdo neprezentuje příkladové lekce, jak vštípit středoškolským studentům základy filmové historie a teorie.