Nový cyklus ČT24 mapuje 60 let zpravodajství a publicistiky

Praha - V roce 1953 začalo na našem území televizní vysílání. Šedesátiletá historie obsahuje mnoho zajímavých událostí, které dokumentují nejen vývoj společnosti, ale i způsob jejich zaznamenávání. ČT24 na nedělní večery připravila nový publicistický cyklus s názvem „Pozor vysíláme!“, který mapuje historii Československé a později České televize prostřednictvím zpravodajské kamery.

Autoři cyklu prošli 39 tisíc dobových reportáží, které po svém odvysílání až do dnešních dnů ležely zapomenuty na filmových pásech pouze v archivu. „Až do konce sedmdesátých let se zpravodajské relace jako celek nearchivovaly. Po odvysílání se jednotlivé reportáže uložily do archivu a nikdo je již nikdy neviděl. Zajímavé nejsou jenom jejich témata, ale i způsob zaznamenání,“ uvedl autor námětu a spoluautor scénářů, dramaturg ČT24 Petr Buchta.

Aby bylo možné s takovým materiálem diváky seznámit, musely vybrané reportáže projít procesem restaurace. „Je to fond, který je poměrně obtížně dostupný, protože jsou to materiály na filmech, tzn. na technologii dnes již nepoužitelné a je docela složité je převádět do digitální podoby, což trvá i několik týdnů,“ upozornil Jiří Vondráček, šéfredaktor publicistiky ČT24.

Relace Počasí v cyklu Pozor vysíláme
Zdroj: ČT24

Tvůrci jednotlivé kousky tematicky roztřídili a pak z nich vytvořili půlhodinový celek, který moderátor cyklu zasazuje do dobového kontextu, neboť mnohé z nich komentář skutečně potřebují. Nejenom z důvodu obsahu, ale i pro formu, kterou byly reportáže zaznamenány. Tehdejší zpravodajská relace totiž vypadala tak, že jednotlivé natočené příspěvky byly němé, nanejvýše podkreslené hudbou a televizní moderátor k nim ve studiu četl komentář.

„Naší ambicí bylo zasadit jednotlivé reportáže do dobového kontextu, většinou jde totiž o věci, které jsou zásadně poznamenány nejenom dobou, ale i tehdejší ideologií a tím, jakým způsobem vznikaly,“ doplnil Vondráček. Celek je pak obohacen o dotáčky aktuálních věcí či rozhovory s pamětníky.

„Při sledování toho pořadu si uvědomuji mnoho věcí, především, že jsem byl taky mladý a krásný, ale hlavně je zde důležitá časová osa, která jasně, přehledně ukazuje, jak jsme žili a jak jsme se s tím popasovali a pak je tu rovina, která ukazuje, odkud a kam se ČT posunula. Oceňuji, jak si kolegové vyhráli s vizuální stránkou, jejímž prostřednictvím posun od dřívějších dob po současnost dobře a plasticky vynikne,“ komentoval výsledek Přemysl Čech.

Luboš Štrougal v pořadu Pozor vysíláme
Zdroj: ČT24

V neděli 17. března ve 20:30 bude vysílán 1. díl „Jak to všechno začalo“ - ukazuje, jak se zpravodajství vyvíjelo a jak vypadalo po technické i obsahové stránce. Divácky atraktivní jistě bude díl následující Souboj s počasím, který mapuje, jak zpravodajství v průběhu šedesáti let pracovalo s tímto obsahem. Další témata pak ukazují například tehdejší přístup k východnímu a západnímu Německu až do doby jejich sjednocení nebo přítomnost vojsk Varšavské smlouvy, jeden z dílů „Dobové fenomény a omyly“ je věnován věcem, které se v určité době propagovaly, jako např. výstavba paneláků, masivní meliorace apod., později se však ukázalo, že ne vše bylo úplně v pořádku. Následující díly přinášejí i informace o tom, jak se zpravodajsky zobrazovaly zahraniční události.

„Snažili jsme se vytvořit poutavý i poučný cyklus, při zachování co největší míry autenticity. Ale jednu zásadní změnu jsme museli udělat. V té době totiž čas hrál jinou roli a dneska už by reportáže, které trvají třeba i čtyři minuty, nikdo neukoukal. Záběry jsou nekonečně dlouhé a prakticky se tam ani nemluví. Museli jsme tudíž udělat rychlejší sestřihy a reportáže zkrátit,“ uzavřel Petr Buchta.