Nové sdružení organizuje petici za Karlův most

Praha - Okamžité zastavení rekonstrukce Karlova mostu požaduje petice vyhlášená nově vzniklou Asociací sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví. Práce na stavbě trvají již dva roky a kritizovala je zejména památková inspekce ministerstva kultury. Majitel památky, město Praha, kritiku odmítá. Petice požaduje práce zastavit do té doby, „než budou investor a stavební firma připraveni provádět opravu s ohledem na jeho kulturní význam pro český národ a evropské dědictví“.

„Disponujeme závažnými informacemi, které prokazují, že jsou porušovány zákony v takovém rozsahu, jaký nemá v evropském měřítku obdoby,“ uvádí zástupci Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví. Petici dosud podepsalo přes 1 200 lidí.

Asociace kritizuje státní i další organizace, které mají na ochranu kulturního dědictví dohlížet, a chce o památky pečovat i tam, kde tyto na ni údajně nestačí. Jednou z prvních věcí, kterou se chce asociace zabývat, je rekonstrukce Karlova mostu.

Reportáž Luďka Jíry (zdroj: ČT24)

Kritika: nevydaná povolení a nadměrné zásahy

Oprava mostovky a kamenného zábradlí Karlova mostu začala v srpnu roku 2007. Po roce práce kontrolovala památková inspekce ministerstva kultury a shledala závažná pochybení. Ta na jedné straně spočívala v přípravě a v nedodaných povoleních; druhý okruh pochybení se týkal samotné opravy. Údajně bylo nahrazeno více kamenných bloků, než doporučil diagnostický průzkum, a kritiku sklidil i způsob, jakým se opracovávaly kamenné kvádry v zábradlí. Inspekce později konstatovala, že se oprava od doby jejího zjištění provádí lépe, záleží na tom, jak budou napraveny první fáze oprav.

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví:

„Na Karlův most nastoupily sbíječky a rozbrušovací pily. Kamenné zábradlí začalo být rozebíráno způsobem, který připomínal bourací práce.“

Letos v březnu vznikla při Národním památkovém ústavu (NPÚ) komise pro obnovu Karlova mostu. Mimo jiné konstatovala, že „památka takového významu je opravována způsobem, který nesplňuje ani základní standardní postupy, používané při opravách jiných kulturních památek“.

Magistrát magistrátu

Šéf magistrátního odboru památkové péče Jan Kněžínek počátkem srpna řekl, že chyby při rekonstrukci mostu byly spíš formálního charakteru a památce neublížily; hlavní město si za to udělilo pokutu 54 tisíc korun. Úředníci tak postihli jen jednu část pochybení, tedy údajné formální nedostatky v dokumentaci.

NPÚ doporučil letos na jaře vlastníkovi památky, aby přerušil práce na mostě do té doby, než vyřeší způsob optimálního dalšího postupu prací. Doporučení bylo součástí rozhodnutí vydaného magistrátem v polovině srpna. Tento dokument ukládá v zájmu péče o kulturní památku vlastníkovi mostu přijmout řadu opatření, avšak doporučení odborníků zastavit práce mezi nimi není. Stavební práce na Karlově mostě pokračují.

Vydáno pod