Nocí s Andersenem bude bloudit i O'Bluda

Praha - Třináctý ročník akce Noc s Andersenem připadl na dnešek a bude se konat na více než 1 270 místech včetně Austrálie, USA, Ruska a Německa. Projekt, který uvedly na světlo světa knihovnice Hana Hanáčková a Miroslava Čápová z Uherského Hradiště, letos získal ocenění Výboru Hanse Christiana Andersena.

Dnešní noc bude s „Andersenem nocovat“ na 60 000 dětí. V knihovnách a školách jsou pro děti připraveny knihy, ze kterých se jim bude předčítat. „Všechna spací místa spojí letos společná četba kapitolky z dosud nevydané knihy O'Bluda od Daniely Krolupperové,“ uvedly organizátorky. Letošní ročník v Čechách zároveň připomíná 90. výročí narození oblíbené ilustrátorky dětských knih Heleny Zmatlíkové. Jinde zase přiblíží 1 150 výročí příchodu Cyrila a Metoděje.

V centru pohádkové noci, knihovně v Uherském Hradišti, zazní kromě češtiny pohádka v dánštině. Akce je spojená s 2. dubnem, kdy se narodil nejznámější dánský spisovatel Hans Christian Andersen. Právě za propagaci a rozšíření jeho díla byly zakladatelky této akce oceněny výborem H. Ch. Andersena.

  • Noc s Andersenem zdroj: ČT Brno
  • Noc s Andersenem autor: Monika Sedláková, zdroj: ČT24

První Noc s Andersenem proběhla na přelomu 31. března a 1. dubna 2000 v dětském oddělení Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, zúčastnilo se 25 dětí. Od roku 2001 se pořádá po celé České republice pod záštitou Klubu dětských knihoven. V dalších letech se noc rozšířila i za hranice České republiky. Kromě veřejných knihoven se akce účastní i školní knihovny, školy, školky, domy dětí, občanská sdružení a další zařízení. V letech 2001–2008 se konaly jednotlivé ročníky za podpory akce Březen - měsíc internetu. V roce 2010 se Noc s Andersenem uskutečnila na 905 místech, z toho ve 446 knihovnách a účastnilo se jí celkem 31 256 dětí. V roce 2011 proběhla na 1 065 místech s celkovým počtem 40 957 dětí a roce 2012 to už bylo 1 180 míst a 44 067 dětí.

Ocenění:

2005 – Cena českých knihovníků za dlouholetou organizaci k podpoře četby, SKIP – pro knihovnice Hanu Hanáčkovou a Mirku Čápovou.

2005 – Cena za mimořádný počin v oblasti vzdělávání, šíření a propagace literatury, Nadace Český literární fond – pro knihovnice KBBB.

Nominace na prestižní mezinárodní cenu IBBY – Asahi Reading Promotion Award.

2013 – Mezinárodní Cena za propagaci a šíření znalostí o Hansi Christianu Andersenovi - uděluje Hans Christian Andersen Award Comitee v Dánsku, Odense.

Vydáno pod