Neobyčejný život jedné malířky

Roztoky - Kresby, oleje, skici, osobní korespondenci, deníky a další předměty z pozůstalosti Zdenky Braunerové mohou vidět až do 10. srpna zájemci v prvním patře zámku v Roztokách u Prahy. Výstava s názvem Zdenka Braunerová aneb (ne)obyčejný život malířky na přelomu století je první ze série akcí, které se letos budou v Roztokách konat u příležitosti 150. výročí narození této výtvarnice.

„Výstava se touto osobností nezabývá příliš jako umělkyní, proto některé věci nebudou možná příliš zajímavé pro kunshistoriky, ale přiblíží Braunerovou jako ženu, sestru, přítelkyni nebo cestovatelku,“ uvedla při vernisáži autorka výstavy Marcela Šášinková.

Expozice, která představuje mimo jiné ne příliš známé kresby a obrazy z fondů Středočeského muzea, dalších kulturních institucí a soukromých sbírek, je první z řady plánovaných akcí. Následovat bude například celodenní Salon Zdenky Braunerové, který se uskuteční 17. května.

„Další bude letní vzpomínková výstava, v září pak Podzimní salon a křest známky s portrétem této umělkyně,“ sdělila Šášinková.

Braunerová (1858 až 1934) měla odvahu stát se umělkyní v době, kdy bylo takové povolání v měšťanské společnosti neobvyklé. Hovoří se o ní jako o hezké, inteligentní a vzdělané ženě, originální osobnosti, která žila výjimečný život a své dílo tvořila mimo všední zájmy. Její životní styl se ve své době vymykal obvyklým společenským normám a mravním zásadám. Jako jedna z prvních žen se vydala svou vlastní cestou, tvořila, vystavovala, cestovala po Evropě, stala se zcela nezávislou umělkyní.

Narodila se jako nejmladší dcera politika, právníka a člena říšské rady Františka Augusta Braunera. Do roku 1881 je datován její delší pobyt v Paříži, kde se blíže seznámila s francouzskými malíři. Od roku 1885 tam poprvé vystavovala.

Ilustrovala mimo jiné knihy Miloše Martena, romány Elémira Bourgese, básně Růženy Jesenské, Moderní revue, díla Paula Claudela i verše Karla Sabiny nebo Otokara Březiny. Dbala na celkovou úpravu knih včetně výběru papíru a vazby. Věnovala se i dekorativnímu umění, inspirována zejména lidovou tvorbou navrhovala sklo, které emailem malovala a prezentovala na výstavách ve světě. Okrajově se věnovala také malbě nábytku. Pravidelně vystavovala v Mánesu, Krasoumné jednotě, Rudolfinu.

V Roztokách si Braunerová v roce 1904 postavila ateliér ve stylu kombinace anglického domu a venkovské chalupy, kde trávila letní období, v zimě pobývala v pražském bytě ve Všehrdově ulici. V osobním životě nenašla vhodného životního partnera, vztah většinou trpěl její samostatností podmíněnou vysokým intelektem.