Návrat do ztichlé vesnice

Praha - Na vypálení Lidic reagovala západní Evropa vlnou pobouření, které se později odrazilo i v básních, románech, symofniích nebo filmech. Pár měsíců po tragédii, v září 1942 začal umělec, básník a režisér Humphrey Jennings natáčet v jižním Welsu krátký film The Silent Village (Ztichlá vesnice). O téměř sedmdesát let později na tento snímek reagují tři britští umělci. Jejich práce, doplněné videoinstalací Jana Kaplana, vystavuje pražské Centrum současného umění DOX.

The Silent Village vznikla na zadání britské vlády, která využila filmové medium jako nástroj ke zrekonstruování událostí. Lidicemi před 10. červnem 1942, tedy před datem, kdy byla česká vesnice vyhlazena nacisty v odvetě za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, se v krátkém snímku stala vesnička poblíž welského města Ystradgynlais. 

Film nejenže připomínal nedávnou tragédii, ale stal se i symbolem možné budoucnosti, která by přinesla ztrátu svobody a smrt. „Kdyby se Němcům podařilo vniknout na britské ostrovy, může je čekat totéž,“ formuloval vzkaz, který v sobě snímek nesl, Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu.

  • Z výstavy The Silent Village zdroj: Centrum současného umění DOX
  • Z výstavy The Silent Village zdroj: Centrum současného umění DOX

Umělci Paolo Ventura, Peter Finnemore a spisovatelka Rachel Trezise reagují na Jenningsův film, který je rekonstrukcí tragédie, ale i popisem života ve Walesu na začátku 40. let 20. století. „Nabídli příběhy, které jsou velmi užitečné k tomu, abychom mohli přemýšlet, co se odehrálo a jak je to možné znázornit,“ vysvětlil kurátor výstavy Russel Roberts z University of Wales.

Výstavu doplňuje videoinstalace Jana Kaplana, jejíž název - 10:35 - odkazuje k času, kdy došlo k atentátu na Heydricha. Čerpá z filmu Jana a Krystyny Kaplanových SS-3: Atentát na Reinharda Heydricha (1992), který užívá podobnou uměleckou strategii dramatizace historie jako The Silent Village, ale na rozdíl od Jenningsova filmu jí doplňuje archivními záběry.

„Doufejme, že tento projekt zvýší povědomí o dějinách a že nám nabídne i současný pohled,“ přeje si kurátor Russel Roberts. The Silent Village bude v Centru DOX zpřístupněna do 9. dubna.  

Vydáno pod