Natvrdlí tvrdošíjně obhajují klasickou malbu

Praha - Galerie kritiků v Paláci Adria hostí od 28. 2. do 24. 3. výstavu s názvem Natvrdlí a Tvrdé. Od roku 2009 se skupina Natvrdlí ustálila pod kurátorským vedením Rey Michalové v autorském složení Karel Jerie (1977), MICL (1969), Lukáš Miffek (1978) a Jaroslav Valečka (1972). Kurátorka pro expozici v Galerii kritiků přizvala dvě výrazné současné sochařky, Markétu Korečkovou (1975) a Paulinu Skavovou (1976).

Umělecké seskupení Natvrdlí se ideově odvolává na text manifestu formulovaného na začátku nového milénia, který je založen na obhajobě klasické malby a postuluje myšlenky tolerance, volnosti výtvarného projevu a „nestydaté natvrdlosti“. Manifest je koncipován s příznačnou nadsázkou a humorem, ale nevylučuje ani asociaci k možné kontinuitě v našem uměleckém prostředí (Tvrdošíjní – Tvrdohlaví – Natvrdlí).

  • Z výstavy Natvrdlí a Tvrdé v Galerii Kritiků autor: Ladislav Valenta, zdroj: ČT24
  • Z výstavy Natvrdlí a Tvrdé v Galerii Kritiků autor: Ladislav Valenta, zdroj: ČT24

„Natvrdlí usilují o formování výtvarného tvarosloví, které je nezaměnitelným otiskem umělcovy jedinečnosti, stejně jako ukazatelem jeho vrcholné tvůrčí dovednosti. Mezi ideu a výsledné dílo nestaví jiného prostředníka než čistě malířské prostředky. Nalezli si vlastní tvůrčí prostor spíš v intuitivní rovině než v oblasti spekulace. Malují obrazy, které svou existenci opravňují jen samy sebou. Pojímají malbu v novém významu osvěžující „hry“, volně a fantaskně manipulující s realitou, aby citově vyprahlému diváku poskytli neopakovatelný, co nejautentičtější zážitek," upozorňuje kurátorka výstavy Rea Michalová.

  • Z výstavy Natvrdlí a Tvrdé v Galerii Kritiků autor: Ladislav Valenta, zdroj: ČT24
  • Z výstavy Natvrdlí a Tvrdé v Galerii Kritiků autor: Ladislav Valenta, zdroj: ČT24

V rámci výstavy vyšla mimořádně výpravná obrazová publikace, ve které se Natvrdlí rozhodli podpořit teoretickou stránku práce první TVRDOU ABECEDOU, která je základním kamenem umělecko-literárního díla skupiny. (Vydala Galerie Michal's Collection, Praha, 2013.)