Nakladatelství Edice České televize ocenilo své autory

Praha - V rámci 15. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy proběhlo 14. 5. 2009 slavnostní předávání Cen Kolegia generálního ředitele České televize 2006-2009. Mezi nominovanými tituly se objevila pestrá škála žánrů, stylů, grafických úprav, přesně mapující produkci nakladatelství. Nominace na Ceny Kolegia generálního ředitele České televize 2006-2009 získaly 3 volné ediční řady a 15 samostatných publikací.

Odborná porota rozhodla o vítězích ve třech kategoriích a udělila následující ceny:

Cenu Kolegia generálního ředitele České televize 2006-2009 za text knihy získala Markéta Hejkalová za knihu U nás v Evropě. Na obědě u evropských rodin. Kniha reportáží o životě rodin v zemích EU je téměř žánrovým prototypem kulturně geografické a společenské publicistiky. Knižní podoba nejenže v ničem nezaostává za televizním formátem, ale získala navíc kvalitu tištěného slova a kultivovaného, současně však dynamického reportážního stylu.

Cenu Kolegia generálního ředitele České televize 2006-2009 za výtvarnou složku knihy obdržel Lubomír Šedivý za výtvarný návrh a grafickou úpravu obrazové publikace Alžběta Báthoryová. Oběť, nebo vrah? Výpravná kniha, která je pandánem k historickému velkofilmu Bathory od Juraje Jakubiska, souzní dokonale s atmosférou filmové předlohy. Výtvarník se decentně a mistrovsky vyrovnal s obtížnou úlohou převodu filmové obraznosti do knižní formy a vytvořil dílo nevšední výtvarné kultury.

Cena Kolegia generálního ředitele České televize 2006-2009 za nejlepší knihu Edice ČT byla udělena knize Františkova velká kniha pohádek a všem jejím autorům - Miloši Kratochvílovi za text knihy, Lucii Dvořákové za ilustrace a Vladimíru Vimrovi za výtvarný návrh a grafickou úpravu knihy. Pohádková kniha 15 dobrodružných příhod oblíbené dětské postavičky skřítka Františka z televizní Kouzelné školky je mimořádně zdařilou symbiózou živě vyprávěného textu napsaného zkušeným autorem Milošem Kratochvílem a moderně pojatého výtvarného doprovodu mladé ilustrátorky Lucie Dvořákové. Slovesné mistrovství, založené na střídání stylových rovin a rytmizaci mluvené řeči, umocňují originální, jakoby dětskou rukou ztvárněné ilustrace. Soulad obou uměleckých projevů, literárního i výtvarného, citlivě podtrhla harmonizující grafická úprava Vladimíra Vimra.

Odborná porota dále ocenila Čestnými uznáními následující tituly:

Čestné uznání poroty za text knihy Bubu. Vánoční příběh udělené Monice Elšíkové.

Čestné uznání poroty za text knihy Kluci v akci - Fit rodinka udělené Marii Froydové a Jiřímu Leyerovi.

Čestné uznání poroty za nakladatelský počin při vydávání volné ediční řady k televiznímu cyklu O češtině udělené pořadu O češtině, Ústavu pro jazyk český AV ČR a Edici České televize.