Museum Kampa zaplnila hudba obrazů

Praha - Museum Kampa hostí unikátní výstavu abstraktních malířů Vasilije Kandinského, Františka Kupky a Arnolda Schönberga. Desítky jejich děl, která jsou inspirována hudbou budou vystavena do 31. července, v rámci festivalu vážné hudby Pražské jaro. Expozice nese název Pocta abstrakci a atonalitě. Vystavená díla mapují tvorbu autorů od prvních náznaků abstrakce až k jejich vrcholným abstraktním výtvorům. Expozici kromě děl se sbírky Jana a Medy Mládkových doplnily také cenné zápůjčky z Centra Pompidou v Paříži a samozřejmě také z Schönbergova centra ve Vídni.

„Společná expozice těchto tří autorů na téma hudby nebyla dosud nikdy vystavena. Představí nejen jejich stěžejní díla, ale především pomůže pochopit vývoj jejich cesty k abstraktní malbě,“ řekl kurátor výstavy Jiří Machalický.

„Hudba ovlivnila vnímání abstraktních umělců, kteří se díky ní zbavili závislosti na realitě. Třeba Kupkovy variace na dané téma, to jsou obměny, které jsou lineární, barevné, rytmické tedy totéž, co je i u hudebních variací,“ vysvětlil historik umění Jaroslav Bláha.

Reportáž Terezy Radvákové (zdroj: ČT24)

Kandinský a především Kupka jsou v Čechách více než dobře známí. Jejich díla jsou nyní vystavena v Národní galerii, Kupkovy malby patří dokonce mezi nejdražší vydražená díla v české historii. „Malíř a především skladatel Schönberg jejich tvorbu dobře doplňuje. Maloval sice jen několik let, ale prošel stejným vývojem. Jeho obrazy jsou navíc jakýmsi vodítkem k jeho hudbě,“ uvedl Christian Meyer, který je podepsán pod koncepcí výstavy.

Součástí instalace jsou kromě kreseb, dřevořezů, olejových pláten a akvarelových studií také dopisy, vydané publikace, poznámky autorů nebo také Schönbergův pas. „Otec na sklonku třicátých let nemohl s rakouským pasem emigrovat do Spojených států. Jeho cesta do zámoří se nakonec podařila díky tomu, že si nechal udělat pas československý,“ prozradil Schönbergův syn Lawrence Schönberg.

Doba ani místo konání nejsou náhodné

Výstava autorů, kteří nejen že měli k hudbě kladný vztah, ale dokázali i její principy převést na plátno, se koná v rámci festivalu Pražské jaro. A výběr výstavních prostor je také nasnadě. Museum Kampa totiž vlastní rozsáhlou sbírku děl Františka Kupky. „Obzvlášť bych chtěl upozornit na vystavovanou sérii studií ke slavnému obrazu Dvoubarevná fuga. Konečné dílo Františka Kupky je vystaveno v Národní galerii a návštěvníci tak mohou u nás nahlédnout do procesu, který závěrečné verzi obrazu předcházel,“ uvedl Machalický.

Výstava naznačuje jak velkou měrou ovlivňovala hudba tvorbu abstraktních malířů na počátku 20. století. „Výstavu jsme plánovali zrealizovat už někdy před deseti lety. Bohužel, tehdejší vedení Národní galerie tato instalace nezajímala,“ dodal Meyer.

  • Vasilij Kandinskij / Imprese (1911) zdroj: Museum Kampa http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2575/257448.jpg
  • Arnold Schönberg / Kráčející autoportrét (1911) zdroj: Museum Kampa http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2575/257452.jpg
  • František Kupka / Dvoubarevná fuga zdroj: Museum Kampa http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2575/257457.jpg