Moravské poklady v jedné publikaci

Brno – Nejzajímavější exponáty z třiadvaceti objektů představuje kniha Poklady moravských hradů a zámků, kterou vydal Národní památkový ústav. Publikace je výběrovým katalogem, seznamuje s bohatstvím mobiliářů a unikátními předměty, které jsou součástí hradů a zámků na celém historickém území Moravy. Mnohé z nich jsou ukryty v depozitářích a prezentovány jen při tematických výstavách.

Kniha se podle NPÚ od dosavadních publikací o hradech a zámcích liší tím, že sbírkové fondy nejsou jen grafickým doprovodem k textům o architektuře a historii jednotlivých objektů. Naopak – věnuje se právě nejvýznamnějším exponátům, které se ve sbírkách moravských hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu nacházejí.

Zastoupeny jsou obrazy, kresby, grafické listy, sochy, užité umění (nábytek, sklo, porcelán, textil apod.), zbraně, ale i další předměty, které k životu šlechty neodlučně patřily (kočár, sedlo apod.). Důraz je kladen zejména na obraz, doplňující text předměty stručně popisuje a zařazuje časově a místně. A to formou, která je srozumitelná všem čtenářům.

Do publikace byl zařazen například snímek točitého dřevěného schodiště z lednického zámku. Tento výjimečný řezbářský počin byl vytvořen bez použití jediného hřebíku. K dalším zajímavostem patří i snímek porcelánové sochy polského krále Augusta III. Saského v sarmatském kroji, která je chloubou zámku ve Velkých Losinách, nebo barokní lesní roh z dílny Augusta Wolfa, vystavovaný v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Poklady moravských hradů a zámků vydalo brněnské pracoviště Národního památkového ústavu k devadesátému výročí vzniku první státní instituce na ochranu památek na Moravě. Představena byla tento týden na veletrhu cestovního ruchu Regiontour. „Věřím, že toto bude další forma, jak pozveme domácí i zahraniční návštěvníky, aby odhalovali krásu a kouzlo moravských hradů a zámků a každý si našel svůj krásný hrad a zámek,“ popřál publikaci jihomoravský hejtman Michal Hašek, jeden z kmotrů knihy.

Zámek Lednice / točité dřevěné schodiště, které bylo vytvořeno bez použití jediného hřebíku
Zdroj: ČT24/NPÚ