Místo do postele v noci do kostela

Že se má v kostele udržovat ticho a klid? Ticho jako v hrobě v nich během celorepublikové akce Noc kostelů rozhodně nebude. Své brány návštěvníkům otevře téměř 1500 svatostánků. Připravily pro ně škálu nejrůznějších aktivit a zpřístupnily místa, která veřejnosti obvykle zůstávají skrytá. V desítkách kostelů Církve československé husitské bude navíc promítán první díl historické trilogie režiséra Jiřího Svobody Jan Hus.

Kostely nabídnou především duchovně-hudební zážitky, tradiční bohoslužby, ale také historické výklady. Zpřístupněny budou některé běžně nepřístupné části kostelů, jako například varhanní kůry, sakristie, věže, krypty a klášterní zahrady.

  • Součástí pražské Noci kostelů bude projekt Boží umění, který kombinuje současné umění s tradičními kostelními prostory. 
  • V české hlavní metropoli zahájí Noc kostelů houslista Jaroslav Svěcený koncertem v katedrále sv. Víta.

Dny víry navazující na Noc kostelů potom budou probíhat po celý týden od 30. května do 6. června v hlavním městě Praze a kromě duchovního programu zajistí i mnoho kulturních, vzdělávacích či zábavných událostí. Dny víry fungují již 30 let v Plzni, ale v takovém měřítku a v české metropoli se budou konat vůbec poprvé.

Otevřeny budou dnes v noci nejen známé a velké historické církevní památky, ale i sbory či modlitebny skryté často ve dvorcích městských činžáků. Procházka nabízí kromě setkání s vírou, novým prostředím či ostatními lidmi také cestu dějinami architektury od románských dob po současné stavby.

Akce se nekoná jen v tuzemsku, páteční noc stráví podobně také v Rakousku, Estonsku, Německu, Nizozemí nebo na Slovensku. V Česku se akce poprvé konala v roce 2009 a o rok později už měla celostátní rozměr.

Houslista Svěcený: Kostel má neskutečnou energii (zdroj: ČT24)