Ministerstvo kultury souhlasí s výstavbou mrakodrapů na Pankráci

Praha - Účastníci správního řízení vedeného kvůli povolení výškových staveb na pražské pankrácké pláni zvažují podání žaloby. Ministerstvo kultury totiž dopělo k závěru, že výstavba těchto objektů je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná a potvrdilo rozhodnutí magistrátu, který výstavbu mrakodrapů povoluje.

Rozhodnutí ještě nenabylo právní moci, ministerstvo jej rozesílalo účastníkům řízení koncem minulého týdne. Zatím tedy nemůže začít proces vydávání územního a stavebního povolení. Proces povolování z hlediska památkové péče je však současným rozhodnutím ministerstva skončen, což se nelíbí sdružením, která jsou proti výstavbě mrakodrapů na Pankráci. „UNESCO požádalo, aby v únoru mohlo vyslat mezinárodní skupinu expertů do Prahy, která má vyjádření zpřesnit a situaci prozkoumat. Předpokládali jsme, že ministerstvo kultury vyčká do příjezdu této mise a až se věc vyjasní v mezinárodním šetření, bude se pokračovat, což se nestalo. V tuto chvíli se domníváme, že jedinou možností je rozhodnutí žalovat u soudu, což jsme také připraveni udělat,“ sdělil Martin Skalský se sdružení Arnika, které patří k účastníkům řízení.

Oponenti výstavby se domnívají, že mrakodrapy na Pankráci naruší panorama Prahy, které je chráněno v rámci městské památkové rezervace. Podle ministerstva kultury ale budovy hodnoty pražské památkové rezervace nenaruší - její plocha je historicky dána především údolní zástavbou. Tímto aspektem staveb se ale aktuálně zabývá výbor UNESCO a Praha má do února příštího roku popsat, jak ohledně plánovaných výškových staveb postupuje.

Výbor UNESCO nedávno přišel s negativním stanoviskem. Zatímco pro odborníky z oblasti památkové péče znamená tato formulace zdvižený prst, ministerstvo jej bagatelizuje. Uvádí, že výbor sice vyjádřil znepokojení nad možným ohrožením hodnot pražské památkové rezervace, ale na rozdíl od jiných kauz - Drážďan, Rigy či Petrohradu - se k zamýšleným stavbám nevyjádřil zamítavě. „UNESCO je sice záslužnou organizací, ale rozhodně není tou, která by měla určovat vývoj Prahy. Myslím, že je naopak dobře, že se úřady rozhodly porušit určitá tabu, která jsou nepsaná, a ničím neopodstatněná,“ domnívá se architekt Roman Koutský.

Skalský připomíná, že spor se nevede o to, jestli pankráckou zástavbu dokončit nebo ne, ale jakým způsobem. „My tvrdíme, že tam nemají stát další vysoké budovy, protože kromě porušení panoramatu vytvářejí velkou dopravní zátěž, která se soustřeďuje na severojižní magistrálu a zatěžuje i centrum Prahy. Těch problémů je tam ale více.“ Zamýšlené pankrácké stavby by navíc mohly být podle památkářů precedentem - ať již povoleny nebudou, či budou v té či oné podobě, příslušné orgány se tímto povolením budou řídit i do budoucna.

Spor o výškové budovy na Pankráci se vede od roku 1999. Loni magistrátní památkáři jejich výstavbu povolili, občanská sdružení ale proti tomuto rozhodnutí protestovala u ministerstva kultury a obrátila se i na UNESCO. Ministerstvo stížnostem vyhovělo, magistrát na základě jeho připomínek vydal nové, opět souhlasné stanovisko. Sdružení se opět odvolala a věc znovu skončila na resortu kultury.

Letos v červnu ministerstvo správní řízení přerušilo s tím, že rozhodne, až se k projektu vysloví výbor UNESCO, který zasedal na konci června. Jeho účastník, předseda českého národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel) Josef Štulc uvádí, že výbor vyjádřil vážné znepokojení nad navrženou podobou staveb, což je prvním krokem, za kterým může následovat zápis na seznam světových památek v ohrožení. Firma ECM, jež stavby na Pankráci plánuje, chce projekt ve čtvrtek představit na tiskové konferenci.