Milovníci keramiky míří do Nosticova paláce

Praha - Soudobá keramika přesídlila z Bechyně na několik týdnů do sídla ministerstva kultury na Malé Straně. Určená je ale především pro obyčejné lidi. Jedná se o díla, která vznikla na bechyňských keramických sympoziích.

Milouš Růžička, kurátor sbírek keramiky, k obsahu výstavy říká: "Jednou z nejzajímavějších věcí, která na posledním sympoziu vznikla, je soubor od Antje Scharfe. Je to autorka, která pracuje především s porcelánem a je úžasně invenční, jak po stránce technické, tak i umělecké.
 
Keramiku inspirovanou soudobými uměleckými směry i tradiční lidovou tvorbou nabízí instalace pod názvem Výběr ze sbírek Mezinárodního muzea keramiky. „Výstava prezentuje poslední sympozium jako celek. Zároveň jsme chtěli připomenout i jeho historii prostřednictvím některých nejvýraznějších osobností z řad keramických umělců,“ doplňuje keramik Václav Šerák.
 
Mezinárodní keramické sympozium v Bechyni je i ve světovém měřítku ojedinělá akce s nepřerušenou tradicí, která se pravidelně opakuje každé dva roky za účasti předních tvůrců keramiky z různých zemí celého světa. Posledního ročníku v roce 2006 se účastnili Antje Scharfe a Martin Möhwald z Německa, Brad Schwieger a Tom Bartel ze Spojených států amerických, Anna Horváthová a Svato Mikita ze Slovenska, Helena Hlušičková, Kamila Marková, Veronika Selingerová a Eva Svobodová z České republiky.

Sympozium pořádá obecně prospěšná společnost Mezinárodní keramické sympozium, spolupořadateli jsou bechyňská keramická škola, Alšova jihočeská galerie - Mezinárodní muzeum keramiky a také Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Výsledky sympozia se stávají součástí keramického muzea v Bechyni, které vlastní v České republice jedinečnou ucelenou kolekci současné světové keramické tvorby. Pravidelně ji prezentuje ve své stálé expozici a na různých výstavách.
 
Výstava z Prahy se koncem dubna přesune zpět do Alšovy jihočeské galerie v Bechyni.