Milan Knížák: Práce z poslední doby

Praha – Ve Výstavní síni Mánes může veřejnost poprvé vidět poslední díla Milana Knížáka. Náměty nových obrazů i plastik jsou záměrně provokativní - Kristus na kříži, zvířata se samopaly, portréty doplněné sprostými výrazy apod. Kontroverzní umělec, který se do povědomí veřejnosti dostal hlavně svými performancemi a akčnímu umění ze šedesátých let, tentokrát zvolil klasickou formu vyjádření - obrazy, fotografie a plastiky.

„Ve srovnání s šedesátými lety je tato tvorba stejně přímá. Také používá trochu ironické elementy, které ironizují jak dílo samo, tak svět kolem něj,“ hodnotí své poslední práce Knížák.

Knížákovy práce z posledních dvou let využívají nejrůznější provokativní hesla a slovní spojení. Na jeho plátnech se tak objevují slogany jako „nenávidím lidi, nenávidím přírodu“, „Bůh je slabý“ nebo „Knížák je mrtvý“.

K tomu autor dodává: „Ostré vyjádření ještě nemusí být provokace. Já se snažím věci budovat na ostří. Aby obsahovaly procento vážnosti a také velké procento určitého znevážení, určitého pohanství. Pokora i protest zároveň. Povokuje nás to k nějakému myšlení a myslím si, že to je nutné.“

Milan Knížák rekapituluje svou tvorbu pravidelně, výstavy vlastní tvorby pořádá téměř každé tři roky. Výstava Práce z poslední doby potrvá v Mánesu do 2. ledna 2008.

  • Jedna z variant námětu Kristus na kříži autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/7/698.jpg
  • Instalace děl ve Výstavní síni Mánes autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/8/701.jpg
  • Militantní plastiky zvířat na výstavě v Mánesu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/8/703.jpg
  • Další z variant na téma Kristus na kříži autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/7/699.jpg