Menší ohlédnutí Adrieny Šimotové

Praha – Museum Kampa připravilo u příležitosti blížících se narozenin malířky Adrieny Šimotové výstavu, kterou sama autorka vystavovaných děl nazvala Menší ohlédnutí. K vidění bude její tvorba převážně ze 70. a 80. let, zaměřená na práci s perforací a frotáží v kresbě, plastice či vrstveném reliéfu. Výstava bude v Muzeu Kampa zahájena v pátek 25. února.

Techniku frotáže a perforace si Adriena Šimotová osvojila jako jedna z mála českých výtvarnic a zůstala jí věrná. Vystavené práce v Museu Kampa vznikaly na velkých arších papíru, na podlaze, na kolenou, bez kresebné přípravy. Lidé si mohou prohlédnout zejména její práci s papírem, který prořezává, muchlá, drásá a tvaruje, čímž vznikají křehké papírové sochy - obtisky tváře, dlaní, chodidel i celého těla a závěsné reliéfy.

Díla Šimotové jsou klenotem sbírky nadace manželů Mládkových

Reportáž Lucie Klímové (zdroj: ČT24)

Z hlediska tematiky jde o okruh děl, který reprezentuje jeden z vrcholů autorčiny celoživotní tvorby. Tvorba Šimotové je úzce propojená s jejím soukromým životem a její inspirací bývá vztah ke konkrétním lidem. „Když zemřel její manžel, velký výtvarník, tak začala malovat v barvách. A teď, ke konci života, se vrátila k té tmavé barvě,“ poukazuje na proměny díla Šimotové Meda Mládková.

Z perforací budou mezi jinými vystaveny monumentální kresby na vrstvených karbonovaných rolovaných papírech, které vytvořila během svých pracovních pobytů v bývalém františkánském klášteře v Hostinném násilně uzavřeném počátkem padesátých let minulého století. „Prostřednictvím perforace se do plochy obrazu dostává to, co bylo dosud jakoby za ním, a vlastně se obzor otevírá do sféry tajemství,“ popisuje dílo Šimotové kurátor výstavy Pavel Brunclík. Tato díla dnes patří ke klenotům sbírky Nadace Jana a Medy Mládkových.

Adriena Šimotová patří k nejvýznamnějším českým výtvarníkům 20. století. V roce 2005 obdržela medaili ministra kultury. Expozice bude v Museu Kampa k vidění do 25. dubna. Na ni navazuje výstava autorčiny současné tvorby v Galerii Rudolfinum, nazvaná Vyjevování.