Martin Hilský o Chvále bláznovství

Praha - Cyklus dubnových přednášek na Vysoké škole uměleckoprůmyslové - Umění včera a dnes - pokračoval přednáškou překladatele Martina Hilského na téma Chvála bláznovství: Shakespearovi klauni a šašci. Web ČT24 ji přenášel on-line, její záznam je možné přehrát v iVysílání. Přednáška pojednávala o fenoménu šaška a blázna v evropské renesanci a především se zaměřovala na dva typy Shakesperových bláznů, tj. na klauny (clowns) a profesionální šašky (fools).

Sledovala jejich genezi a především jejich fungování ve vybraných Shakespearových komediích a tragédiích (Marná lásky snaha, Sen noci svatojánské, Král Lear). Přednášku doplňovaly ukázky šaškovské řeči v českém překladu.

Dubnový program Kultury on-line je věnován uměleckým přednáškám, které na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze uvádí Jindřich Vybíral. Jejich záznam pak lze najít v této rubrice. Návštěvníci webu se mohou těšit i na další přednášky o umění vedené erudovanými odborníky, koncerty nebo různá nekonvenční setkání s domácími i zahraničními umělci.

Umění včera a dnes (VŠUP) (zdroj: ČT24)

Martin Hilský (nar. 8. 4. 1943 v Praze)

překladatel, esejista, profesor Univerzity Karlovy (Filozofické fakulty) v Praze.

Po středoškolských studiích (1957-1960) vystudoval angličtinu a španělštinu na FF UK v Praze (1965). V r. 1968 byl v konkursu vybrán na stipendijní pobyt na univerzitě v Oxfordu a jeden rok (1968-1969) působil jako mladší vědecký pracovník na Linacre College. V letech 1989-1998 stál v čele Ústavu anglistiky a amerikanistiky UK, nyní zde působí jako profesor.

Patří k našim předním překladatelům Shakespearova díla. První jeho shakespearovský překlad vznikl v r. 1983 (Sen noci svatojánské) a od té doby přeložil celé dramatické dílo Williama Shakespeara (tj. celkem  38 her). Za překlad Shakespearových Sonetů (1997) obdržel Jungmannovu cenu, za překlady a interpretaci Shakespearova díla obdržel Cenu Toma Stopparda za rok 2002 udělovanou Nadací Charty 77. Za rozhlasový pořad o Shakespearových Sonetech získal Výroční cenu Nadace Českého literárního fondu za rok 2002. V roce 2001 ho za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. jmenovala čestným členem Řádu Britského impéria (MBE).