Malý velký dům v projektech mladých architektů z VŠUP

V Praze - V rámci Designbloku 09 představuje skupina mladých architektů A1Architects z Ateliéru architektury I Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze svůj projekt pod názvem Malý dům. Titul výstavy odkazuje k diskuzím o velikosti a sporům o podstatu minima a maxima obyvatelného prostoru, které v architektuře probíhají s rozmanitou intenzitou již téměř jedno století. Výstava v galerii VŠUP, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1 potrvá od 7. do 27. 10. 2009, otevřeno pondělí–sobota, 10–18 hod. a výjimečně také v neděli 1. 11. 2009.

Velké malé domy jsou výsledkem interního workshopu A1Architects, v rámci kterého každý z ateliéru navrhl několik autorských domů. Na sérii modelů v měřítku 1:25 a jednom dokonce 1:1 prezentují A1 téma neomezeného bydlení v omezeném prostoru. Hlavním motivem celé práce je touha nalézt a dokázat navrhnout dům, který, ač podle konvenčních měřítek malý, skrývá v sobě specifickou formu velikosti.

Malý zde neznamená nepohodlný, nedostatečný ani minimální, ale představuje spíše milý, lidský a útulný. Malost představuje fyzickou hranici, za kterou nelze jít – ať je jakkoliv rozměrná. Velikost představuje svobodu, jak naložit velkoryse s prostorem v rámci jeho limitů – ať jsou jakkoliv omezující.

Výstava je zaměřena na široké publikum. Ačkoliv její východiska odkazují k problematice skloňované v odborných kruzích, jedná se primárně o reflexi konvenčních požadavků na ideální bydlení. Tedy představ, v nichž je hodnota domu spatřována pouze v metrech čtverečních napasovaných na uskupení několika pokojů a obýváku s kuchyní a kde je zápas o jedinečnost omezen na barevnost fasády a primitivní zdobnost.

Návrhy, na výstavě prezentované na rozměrných modelech, naznačují cestu, kdy právě vědomá malost nabízí odpověď na formální prázdnotu současné masové výstavby.