Lenka Reinerová otevře Symposium E. E. Kische

Praha - Pražský literární dům autorů německého jazyka pořádá v den 60. výročí úmrtí Egona Erwina Kische celodenní symposium věnované tomuto spisovateli, novináři a dramatikovi. Akce, na níž vystoupí řada českých, německých i rakouských odborníků, se koná v pondělí 31. března od 9:30 v Českém centru.

Egon Erwin Kisch (1885-1948) byl pražským německy píšícím žurnalistou, spisovatelem a dramatikem židovského původu. Je považován za zakladatele moderní literární reportáže a patří k nejvýznamnějším postavám literární tvorby 20. století. Přesvědčením byl komunistou a ve
všech svých reportážích se držel kréda: „Reportér nemá tendence, nemá co ospravedlňovat a nemá stanoviska.“

Celodenní symposium zahájí spisovatelka Lenka Reinerová vzpomínkami na Kische, kterého osobně znala a v jehož blízkosti prožila několik let například v mexickém exilu v první polovině 40. let minulého století. Dopolední blok symposia se bude zabývat literární tvorbou Kische, odpolední část bude věnována tradici literární a investigativní žurnalistiky. Otázka Kischovské novinářské tradice a dnešního žurnalismu bude hlavním bodem pódiové diskuse mezi českými a německými novináři, Kisch na rozhraní epoch a jeho odhalení autora „Manifestu mým národům“ tento blok uzavře. Symposium zakončí scénické čtení pražské legendy „Nanebevzetí Tonky Šibenice“ v podání studentů germanistiky Pedagogické fakulty UK v Praze. Akce se bude konat v českém a německém jazyce se simultánním tlumočením.

Kisch pocházel z tradiční židovské rodiny a byl dokonalým ztělesněním kosmopolity, dobrodružného světoběžníka. Dokonale poznal nejen pražské šantány a podsvětí (což uplatnil například v románu Pasák, črtách Z pražských uliček a nocí, Pražská dobrodružství či kriminalistické studii Pražský pitaval), ale i prostředí té nejvyšší společnosti, dlouhá léta žil v zahraničí a hojně cestoval. Ze svých cest pak čerpal náměty k reportážním knihám jako jsou Caři, popi, bolševici, Americký ráj, Asie od základů změněná, Tajná Čína, Přistání v Austrálii nebo Objevy v Mexiku. 

V rámci symposia udělí Kruh přátel česko-nĕmeckého porozumĕní Lence Reinerové vyznamenání Zlaté srdce pro Evropu, které uděluje dvakrát ročně osobám podporujícím mírové a přátelské soužití českého a německého národa. Spolek byl založen v roce 1992 a mezi nositeli vyznamenání je například ministr Petr Gandalovič (2007), který nechal umístit na most Edvarda Beneše v Ústí nad Labem pamĕtní desku vĕnovanou obĕtem druhé svĕtové války.

Pražský literární dům autorů německého jazyka založila Reinerová v roce 2004 spolu s Františkem Černým a Kurtem Krolopem s cílem uchovat vzpomínku na pražskou nĕmecky psanou literaturu. 

Vydáno pod