Kulturní počiny muzeí byly oceněny

Praha - Cenu Gloria musaealis 2008 za nejlepší výstavu dnes v Národním muzeu v Praze převzali zástupci muzeí. Cena má upozornit na přínos muzeí a galerií ke zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně. Jejím cílem je také poukázat na špičkové výkony institucí a jednotlivých pracovníků v tomto oboru. Hlavní cenu si odneslo Masarykovo muzeum v Hodoníně za stálou expozici Velkomoravské Mikulčice - Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu. Soutěže se zúčastnilo 52 muzeí a galerií s 81 projekty.

Za nejlepší muzejní publikaci bylo oceněno pražské Uměleckoprůmyslové muzeum za knihu Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814-1848 kolektivu autorů pod vedením Radima Vondráčka. Je prvním souborným zpracováním uměleckého a myšlenkového proudu, který významně ovlivnil českou kulturu 1. poloviny 19. století. Obsahuje 12 odborných statí, 664 katalogových hesel a přes 700 barevných reprodukcí. Kniha vznikla s nakladatelstvím Gallery a řadou institucí k výstavě uspořádané loni v Jízdárně Pražského hradu.

V kategorii Muzejní počin roku 2008 se jako první umístil Českokrumlovský rozvojový fond díky svému projektu Museum Fotoateliér Seidel, který v tomto městě uchoval fotografické dílo dvou generací fotografů - Josefa a Františka Seidela z první poloviny 20. století. Archiv čítající přes 100 000 snímků poskytuje jedinečný materiál pro studium kulturní historie zmizelého světa osídlení jihovýchodní Šumavy první poloviny 20. století.

Podle garanta Petra Hudičáka se podařilo vykoupit od dědiců - a zachránit netknutý fotografický provoz - ateliér z přelomu 19. a 20. století, který byl v nepřetržitém provozu do 50. let minulého století. Budovu a výrobní technologii se podařilo citlivě zrestaurovat. Fotografické dílo bude postupně v elektronické verzi zpřístupněno veřejnosti.

Zvláštní ocenění udělil čestný výbor soutěže Muzeu hlavního města Prahy za digitalizaci Langweilova modelu Prahy. Jde o unikátní projekt, jejímž cílem je převedení originální „papírové“ podoby modelu do digitální 3D verze. Model Prahy z let 1826-1837 vytvořil Antonín Langweil na ploše 20 metrů čtverečních v měřítku 1 : 480. Obsahuje přes 2500 číslovaných budov, z nichž 960 už v současné době neexistuje. Je na něm 13 400 střech, 9100 komínů, 5400 keřů a stromů. Pro digitalizaci bylo třeba 48 počítačů, v letech 2006-2008 se jí zabývalo 170 operátorů a přes 200 spolupracovníků. Podle odborníků nemá tento technicky ojedinělý projekt ve světě obdoby.

Cenu Českého výboru Mezinárodní rady muzeí (ICOM) získala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě za stálou expozici hmatového sochařství. Prezentuje totiž objekty na světové výtvarné scéně jen zřídka vídané, když plastickou tvorbu nevidomých uvedla poprvé na půdu oficiální galerie.

  • Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814-1848 autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/863/86261.jpg
  • Langweilův model Prahy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/863/86253.jpg
  • Langweilův model Prahy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/863/86255.jpg
Vydáno pod