Kraj zveřejnil důvody, proč šéfku GASK neodvolal

Praha – Stávající ředitelka Galerie Středočeského kraje (GASK) Jana Šorfová, která čelí podezření, že při zpracovávání projektu, s nímž zvítězila v konkurzu na šéfa GASK, opisovala, podle středočeských radních nikoho nepoškodila. Šorfové práci zpochybnil webový portál Artalk.cz, který upozornil na podobnost s projektem, se kterým se o místo ředitele pražské Národní galerie ucházela Monika Burian Jourdan. Součástí podkladů pro rozhodování radních bylo, podle oznámení vedoucí krajského odboru kultury Kláry Zubíkové, také prohlášení paní Burian Jourdan, která je v současnosti šéfkou pražské Galerie Vernon, že se prací Šorfové necítí být poškozena.

Šorfová se od začátku bránila tvrzením, že její projekt vznikl nezávisle, obě však prý spolu v minulosti spolupracovaly a na vedení galerie mají podobný názor. Kraj si kvůli pochybnostem nechal zpracovat externí posudek od Petra Vlasáka, který zasedá v grantové komisi pražského magistrátu. Analýza prý podezření z plagiátorství nepotvrdila a zároveň neshledala chybu ve výběrovém řízení na šéfa GASK. V médiích se ale objevily informace, že úkolem Vlasákova posudku rozhodně nebylo zkoumat údajné plagiátorství.

Zubíková k tomu dnes uvedla, že krajští radní vycházeli z více podkladů, nejen z Vlasákovy expertizy. „Máme prohlášení Moniky Burian, že si nečiní jakýkoliv nárok na to, že by ten text byl její, a že se necítí být poškozena,“ uvedla. Vedle Vlasákova posudku a tohoto prohlášení radní obdrželi také předkládací zprávu, v níž Zubíková popisovala situaci kolem galerie, koncepci Šorfové a kritéria k výběrovému řízení.

Zubíková zdůraznila, že cílem výběrového řízení bylo najít člověka, který by instituci, jež se ocitla ve ztrátě, ekonomicky stabilizoval a umělecký program budoval spíše jako nadstavbu. „Pokud bychom se totiž pohybovali znovu v záporných číslech, musela bych ze zákona tu příspěvkovou organizaci zavřít,“ namítla. Proto podle ní Šorfová uspěla.

Proti jejímu jmenování byli ve výběrové komisi pouze Milena Bartlová a Karel Srp, kteří chtěli tuto funkci obsadit kunsthistorikem. Ostatní včetně předchozího ředitele Jana Třeštíka a kunsthistorika Jana Fajta podporovali Šorfovou. Nynější nejhlasitější kritik šéfky GASK Fajt to nepopírá, tvrdí ale, že ředitelka v podkladech pro konkurz uvedla nepřesné a záměrně zkreslující informace. Oponenti také poukazují na to, že Šorfová nemá vysokoškolské vzdělání. „Nedávali jsme vysokoškolské vzdělání jako podmínku, protože je pravda, že ne všichni naši ředitelé mají vysokoškolské vzdělání, zvláště ti starší,“ uvedla Zubíková.

Do výběrového řízení se přihlásili pouze dva lidé, vedle Šorfové ještě bývalý ředitel Východočeské galerie v Pardubicích Martin Dostál. Jeho koncepce ale podle Zubíkové před komisí neobstála. Dostál byl ještě před Třeštíkovou érou pověřen řízením tehdejšího Českého muzea výtvarných umění. Krátce po svém jmenování ale z tohoto postu odešel. Muzeum se pak pod Třeštíkovým vedením přerodilo v GASK.

Napětí v galerii po nástupu Šorfové vyústilo v hromadnou výpověď všech kurátorů. Bývalí pracovníci poté podali na ředitelku trestní oznámení, protože se podle nich dopustila podvodu. Komisi údajně uvedla v omyl za účelem získat výhodu ve výběrovém řízení. Šorfová to odmítá. Zubíková uvedla, že ředitelka si měla zvolit nového šéfkurátora a uměleckou radu. „K tomu dosud nedošlo, protože čelíme této kauze,“ dodala. Dočasnou šéfkurátorkou je nyní kunsthistorička Noemi Smoliková.