Koudelkova Invaze 68 poprvé v Rusku

Moskva – Vůbec poprvé jsou v Rusku vystaveny fotografie Josefa Koudelky ze srpnových událostí roku 1968, kdy do tehdejšího Československa vtrhla vojska Varšavské smlouvy. Koudelkův cyklus Invaze 68 je od pátku 7. října k vidění v moskevské Galerii Bratří Lumiérů. „Nikdy jsem nedoufal, že se dožiju výstavy v Moskvě. Ale neuvěřitelné se stalo skutkem,“ prohlásil autor při vernisáži.

Koudelkovi sice už i v Rusku vyšla fotografická kniha o sovětském vpádu do Československa, ale zvětšeniny jsou přeci jen působivější než snímky na stránkách knihy. „Je to Koudelkova invaze do Moskvy. Ale sem se dalo přijít jedině s tímto tématem,“ poznamenala šéfka galerie Natalja Grigorjevová.

Koudelka upozornil, že Rusko je snad jediná země na světě, kde jeho snímky dosud nebyly zveřejněny v žádném časopise jako ucelená série. Prý až se tak stane, bude zcela přesvědčen, že dnešní Rusko je svobodné.

Josef Koudelka: „Není tam (na snímcích) nenávist vůči vašemu národu, ani vůči těm mladým vojákům, kteří do Československa přišli. Cokoliv, co se jim stalo, se mohlo stát i mně. I já byl voják, taky mě mohli uprostřed noci probudit, posadit do letadla a dát do ruky zbraň. To je ta největší tragédie…“

Série Invaze patří k jeho sedmi nejvýznamnějším fotografickým cyklům. Ve světě jsou tajně vyvezené snímky ze srpna 1968 patrně nejznámější. Autorovi v exilu pomohly i k místu v renomované agentuře Magnum Photos, ale pod své dílo se Koudelka mohl podepsat až po 16 letech, do té doby raději zůstával v anonymitě z obavy o osud rodičů, které zanechal ve vlasti. V Československu byly fotografie poprvé publikovány v roce 1990.

Reportáž Pavla Vondry (zdroj: ČT24)

Výstava je součástí festivalu Splendid Isolation: Československá neoficiální kultura let 1968-1989, která je věnovaná kultuře a společenskému dění v ČSSR v letech 1968–1989. Podle Českých center, která na expozici s galerií spolupracují, má premiérové uvedení Koudelkových fotografií i politicko-společenský přesah.

Josef Koudelka / Invaze 68
Zdroj: Galerie Bratří Lumiérů/Josef Koudelka

Srpnové události 1968 zůstávají v ruské společnosti do značné míry tabuizovaným tématem a výstava by v tomto smyslu mohla znamenat průlom a určité narovnání komplikovaných česko-ruských vztahů. „Současná ruská společnost je natolik sebejistá, že zde lze i takovou výstavu uspořádat,“ poznamenal český velvyslanec Petr Kolář. I on vyjádřil naději, že tím začíná nová éra česko-ruských vztahů.

Na výstavu naváží i doprovodné akce – promítání dobových filmových záběrů a především diskuse na téma Pražské jaro v kontextu současných česko-slovensko-ruských vztahů. Debaty se zúčastní i Josef Koudelka. Jeho fotografie si zájemci mohou v moskevské galerii prohlédnout do 4. prosince.

Josef Koudelka / Invaze 68
Zdroj: Galerie Bratří Lumiérů/Josef Koudelka

O cyklus Invaze projevili zájem i na britském ostrově Guernsey, protože jim prý připomínala vlastní zážitky z druhé světové války, kdy ostrov byl jediným britským územím, které Němci obsadili.