Korunovační klenoty budou po pěti letech opět vystaveny

Praha - Správa Pražského hradu představila kulturní a restaurátorský program na letošní rok. Jeho obsah bude ovlivněn 90. výročím vzniku Československé republiky. Budou otevřeny zrekonstrukované prostory jako např. Richterova vila nebo terasy u Jízdárny a ve Vladislavském sále Pražského hradu budou od 19. do 29. dubna vystaveny české korunovační klenoty, tedy královská koruna, žezlo, jablko, kříž a další insignie. Lidé je mohou vidět pouze při výjimečných příležitostech.

Kromě výstavy korunovačních klenotů se lidé budou na Hrad moci přijít podívat na expozici věnovanou československým legiím v Rusku, výstavu o oslavách výročí vzniku Československa v historii i na velkou přehlídku slovenského výtvarného umění minulého století.

Roli Pražského hradu a československých prezidentů při oslavách výročí
založení republiky v první polovině minulého století bude věnována výstava nazvaná 28. říjen 1918, 1928, 1938, 1948 v paměti Hradu, která se uskuteční v Císařské konírně od 24. října do 8. února příštího roku.

Období bezprostředně předcházejícímu vzniku Československa bude věnována výstava nazvaná Československé legie v Rusku 1914 - 1920, která bude od 10. října do 18. ledna příštího roku instalována v Tereziánském křídle Hradu.

Výstava zaměřená na vznik legií, boj legionářů i jejich návrat do vlasti
představí řadu dosud neznámých dokumentů a fotografií, z nichž mnohé
pocházejí z ruských archivů.

Dalším významným výstavním projektem Hradu letos bude výstava Biedermeier: Umění a kultura v českých zemích 1815 - 1848, která bude v Jízdárně Pražského hradu instalována od 28. května do 28. září. Výstava představí umělecký styl české středostavovské společnosti v dosud největším rozsahu.

Návštěvníci Hradu budou letos moci zhlédnout ještě dvě další výstavy.
Hodiny a hodinky z hradních sbírek budou vystaveny od 27. června do 28. září v Císařské konírně. V Letohrádku královny Anny budou mít od 1. srpna do 31. října společnou výstavu sochařky Věra Janoušková, Eva Kmentová a Alina Szapocznikowá.

Pokud se týká Českých korunovačních klenotů, naposledy byly vystaveny před pěti lety, v minulém století je lidé mohli vidět devětkrát. Výstava navíc návštěvníkům představí čtyři desítky dalších exponátů z historie korunovací českých panovníků, které běžně vystavovány nebývají. „Tyto předměty patřily k nejvýznamnějším a nejuctívanějším v českém království,“ řekla autorka výstavy Ivana Kyzourová z Kanceláře prezidenta republiky, která výstavu připravila ve spolupráci s Metropolitní kapitulou u svatého Víta.

Dalšími vystavenými exponáty budou například relikviáře a deskové malby, pamětní mince, grafiky zachycující atmosféru korunovací, starý tisk popisující protokol předepsaný pro korunovaci, truhly a skříňky pro transport a uložení klenotů a obrazová dokumentace interiéru Korunní komory. V této místnosti v pražské katedrále svatého Víta jsou korunovační klenoty uloženy.

Klíče, které bránu k nejstřeženější komnatě na Hradě zamykají, schraňuje sedm představitelů státu a církve. Jeden klíč je u prezidenta Klause, další má premiér Mirek Topolánek a třetí střeží pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Další dva mají v úschově předsedové Senátu a Poslanecké sněmovny, Přemysl Sobotka a Miloslav Vlček.

Klíč k šestému zámku drží probošt Metropolitní kapituly u svatého Víta biskup Václav Malý a k poslednímu, sedmému, pražský primátor Pavel Bém. Stejné klíče slouží i k otevření schránky, v níž jsou klenoty uloženy. Držitelé klíčů se sejdou 17. dubna, aby komoru i skříňku s klenoty společně otevřeli.

Vstup na výstavu nazvanou České korunovační klenoty - symbol českých dějin uprostřed Evropy budou mít lidé zdarma, budou si však na ni zřejmě muset vystát frontu. Organizátoři po zkušenostech z minulých výstav odhadují, že se na vstup bude čekat až pět hodin.

Na výstavu se lidé dostanou od Starých zámeckých schodů přes Jižní zahrady a Býčím schodištěm ke vchodu do Starého královského paláce. Vzhledem k tomu, že maximální denní kapacita výstavy bude asi 5 000 návštěvníků, dostanou se na ni asi pouze někteří zájemci. O tom, kteří to budou, se rozhodne kolem 11:00, kdy zaměstnanci Hradu uzavřou bránu do Jižních zahrad. Šanci zhlédnout expozici budou mít jen ti, kteří již budou v areálu Hradu.

Návštěvníci čekající ve frontě budou mít k dispozici toalety i občerstvení, na informačních panelech si budou moci přečíst texty o korunovačních klenotech a jejich historii.

Vydáno pod