Knížák: Picassa chtěli prodat

Praha - Ředitel Národní galerie Milan Knížák se domnívá, že pokus vyvézt obraz Sedící žena od Pabla Picassa z republiky byl úmyslný a vedený snahou prodat dílo v zahraničí. Řekl to dnes novinářům. Šéf středočeské galerie GASK Jan Třeštík, který se podepsal pod vývozní dokumenty, se hájí neznalostí zákonů. Případ údajného pokusu o vyvezení Picassova obrazu se stal minulý týden, kdy si celníci na ruzyňském letišti všimli nejasností v dokumentaci k převezení díla do zahraničí. Prošetřuje ho středočeská policie.

Podnět k šetření policii dala Národní galerie v Praze. Obraz je už několik let v rukou soukromého majitele, v minulosti byl součástí sbírky Národní galerie, byl ale vrácen v restituci. Dílo je nicméně prohlášeno kulturní památkou, majitel ho proto nemůže bez povolení ministerstva kultury vyvézt do zahraničí ani ke krátkodobé výpůjčce.

„Já tomu nevěřím, že to nevěděl. Podle mého názoru je to jasný zločin, jde o jasné porušení všeho, co se porušit dalo,“ míní Knížák. Třeštík se brání, jedná se podle něj o nedorozumění a hájí se neznalostí zákonů. Knížák ale připomněl, že Třeštík je vystudovaný právník, neznalost zákonů o vývozu uměleckých děl je tak prý v jeho případě neuvěřitelná.

Vývoz uměleckých děl za hranice upravuje několik zákonů. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty určuje, že je možné bez povolení vyvézt za hranice díla žijících autorů a obrazy mladší 50 let a do tržní hodnoty 30 000 korun. „Hodnotu musí potvrdit znalec, případně je dobré celníkům ukázat stvrzenku za nákup díla,“ říká Jana Řepová, která má v Národní galerii na starosti tuto problematiku. Hranice se liší podle druhu děl, u malby, koláže a soch 30 000 korun, u kresby 10 000 korun a u miniatur 6 000 korun.

Pokud jde o vývoz kulturních památek, ten upravuje zákon o státní památkové péči. Vývoz kulturní památky může povolit jen ministerstvo kultury, vývoz národní kulturní památky vláda. Jde jen o krátkodobé vývozy například na výstavu, trvalý vývoz v podstatě není možný.

Národní galerie se prý v minulosti setkala s několika pokusy o vývoz falz. Jedna podvodnice například chtěla vyvézt obrazy, o nichž tvrdila, že jsou dílem Toyen. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty nepamatuje podle Řepové na případy falz, galerie se proto při takovém podezření obrátí na ministerstvo kultury s žádostí, aby bylo zahájeno řízení o prohlášení díla kulturní památkou. Při tomto procesu se odhalí, zda jde o falzum, nebo ne.

Pokud se někdo pokusí převézt umělecké dílo za hranice bez povolení, hrozí mu pokuta až do výše pěti milionů korun. Pokud jde o dílo významné kvality, což je třeba aktuální případ Picassa, hrozí pachateli podle trestního zákoníku dva až osm let vězení.

Vydáno pod