Kniha je socha. A Květa Pacovská zdolává umělecké kopečky

Šestaosmdesátiletá malířka, ilustrátorka a autorka knih Květa Pacovská vydává dva nové tituly, a to zároveň ve francouzštině, angličtině a němčině. Výtvarnici, která je ve světě zřejmě uznávanější než doma, bude tento měsíc hostit Guggenheimovo muzeum ve španělském Bilbau. Výstavu chystá i v Číně.

Malba a kresba nemohou nic předstírat. Vyjadřují pocity a myšlenky, říká s dětským údivem Květa Pacovská ve svém podkrovním ateliéru. „Něco vytvořit, to je, jako když jdete na kopeček. Snažíte se na ten kopeček vylézt, abyste věděla, co je za tím kopečkem. A když tam vylezete, tak vidíte, že tam je zase další kopeček, na který byste měla vylézt." O knize přemýšlí jako o výtvarném objektu, který je možné vnímat všemi smysly.

Květa Pacovská zdolává umělecké kopečky (zdroj: ČT24)

„Dominantním prvkem výtvarného myšlení Květy Pacovské vždy byla práce s grafickými znaky a samoznaky. Převážně hravý, optimistický tón většiny děl ovšem ponechává dost prostoru i k tónům vážnějším. Schopností vyjádřit grafickými znaky svět v jeho předmětné a emocionální totalitě je toto dílo něčím výjimečným i ve světové grafice. K samostatným listům se pak druží i prostorové objekty, prostředí a především autorské knihy, vydané a oceňované na různých místech v zahraničí,“ říká umělecký teoretik Jan Kříž.

Květa Pacovská se narodila v roce 1928. Absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u profesora Emila Filly. Zabývá se grafikou, malbou, konceptuálním uměním a knihou. Od začátku šedesátých let uspořádala desítky samostatných výstav doma i v zahraničí. Autorské knihy jí přinesly celosvětové uznání, včetně ceny Nejkrásnější kniha světa. Z maleb a kreseb vytvořila i svůj vlastní deník, knížku, ve které je ukryt kousek zrcátka.